skip to Main Content

Tutkimusjulkaisu: Lähiympäristö motivoi ikääntyneitä liikkumaan

Tuore Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa toteutettu tutkimus osoittaa, että kävely-ystävälliseksi suunniteltu ympäristö tukee iäkkäiden henkilöiden mahdollisuuksia fyysiseen aktiivisuuteen. Erityisesti liikkumiskyvyn heiketessä on tärkeä, että henkilöt ovat myös tietoisia liikkumiseen houkuttelevista tekijöistä oman kotinsa lähiympäristössä.

–  Liikuntaa auttaa ylläpitämään terveyttä ja toimintakykyä. Ikääntyessä liikuntaa harrastetaan enimmäkseen kodin lähiympäristössä. Siksi onkin tärkeä tietää houkuttelevatko kodin lähiympäristössä olevat ympäristötekijät myös liikkumiskyvyltään heikentyneitä henkilöitä liikkumaan, yliopistotutkija Erja Portegijs selittää.

Tutkimustulokset osoittavat, että lähiympäristön parempi käveltävyys oli yhteydessä korkeampaan fyysiseen aktiivisuuteen. Käveltävyysindeksi kuvaa ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia liikkua kävellen erilaisiin kohteisiin, kuten kauppoihin tai kohtaamispaikkoihin. Käveltävyysindeksi on objektiivinen mittari, joka voidaan laskea esimerkiksi avoimia kartta-aineistoja hyödyntämällä.

Tutkimus osoitti, että tutkittavat, jotka raportoivat enemmän liikkumiseen houkutteleviksi kokemiaan ympäristötekijöitä, olivat fyysisesti aktiivisempia kuin henkilöt, jotka eivät kokeneet yhtä paljon liikkumiseen houkuttelevia tekijöitä kodin lähiympäristössä. Esimerkiksi lähellä olevat palvelut, luonto ja sopivat kävelyreitit koettiin liikkumiseen houkuttelevana. Yhteys oli erityisen voimakas henkilöillä, joilla oli heikentynyt liikkumiskyky.

–        Vaikuttaa siltä, että kodin lähiympäristössä liikkumiseen houkuttelevien ympäristötekijöiden tunnistamisen merkitys fyysiselle aktiivisuudelle korostuu, kun liikkumiskyky alkaa heiketä ja ihmiset alkavat tarkemmin miettiä päivittäistä energiankäyttöään, Portegijs toteaa.

Tutkimukseen osallistui 839 henkilöä Jyväskylän ja Muuramen alueelta. Tutkittavat olivat 75-90-vuotiaita ja heitä haastateltiin kotona. Tutkittavat jaettiin kahteen ryhmään liikkumiskykytestin perusteella. Heidän fyysinen aktiivisuutensa arvioitiin kyselyllä ja kiihtyvyysanturilla.

Tutkittavilta kyseltiin liikkumiseen houkutteleviksi koettuja ympäristötekijöitä kodin lähiympäristössä. Tutkittavien osoitteet paikannettiin kartalle ja heidän lähiympäristöään tutkittiin 1km säteellä asunnosta. Lähiympäristön käveltävyysindeksin arvo määritettiin lähiympäristön maankäytön monimuotoisuudesta, katuristeysten lukumäärästä ja asukasluvusta.

Tutkimustulokset on julkaistu 22.03.2017 alan kansainvälisessä tieteellisessä aikakauslehdessä International Journal of Environmental Research and Public Health.

Lisätietoja:
Yliopistotutkija Erja Portegijs, puh. 040 481 4347, erja.portegijs@jyu.fi

Portegijs E, Keskinen KE, Tsai L-T, Rantanen T, Rantakokko M. Physical limitations, walkability, perceived environmental facilitators and physical activity of older adults in Finland. International Journal of Environmental Research and Public Health 2017;14:333. doi:10.3390/ijerph14030333

Tutkimusta rahoittivat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Suomen Akatemia.

Gerontologian tutkimuskeskus GEREC on Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen tutkimuskeskus, joka tuottaa uutta tieteellistä tietoa ikääntymisestä, osallistuu yliopistokoulutukseen ja vahvistaa alan asiantuntemusta.

Back To Top
×Close search
Search