skip to Main Content

Avoin työpaikka: Tutkijatohtori, TRAILS-hanke

Liikuntatieteellisen tiedekunnan Gerontologian tutkimuskeskuksessa, TRAILS –hankkeessa on haettavana tutkijatohtorin tehtävä, ajalle 1.9.2019 – 31.8.2023.  

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. 

Gerontologian tutkimuskeskus (GEREC) on Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen monitieteinen vanhenemisen ja ikääntyvän yhteiskunnan tutkimuksen yhteenliittymä. Tutkimuskeskus tuottaa tietoa ikääntyvien ihmisten elämästä, terveydestä ja toimintakyvystä – tavoitteena lisätä ymmärrystä täysipainoisen elämän mahdollisuuksista eri ikävaiheissa. GEREC osallistuu lisäksi tieteelliseen jatkokoulutukseen ja lisää ikääntymisen asiantuntijuutta yhteiskunnassa.

GEREC toimii Jyväskylän yliopistossa osana liikuntatieteiden tiedekuntaa, johon on keskitetty koko maan liikuntatieteiden yliopistotasoinen koulutus ja tutkimus. Tiedekunnassa on liikuntatieteiden ja terveystieteiden koulutusalat. Tiedekunnassa on kolme tieteenalaryhmää: liikuntabiologia, liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet sekä terveystieteet. Gerontologian tutkimuskeskuksen lisäksi tiedekunnassa toimii Neuromuscular Research Center ja Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.

Tutkijatohtori työskentelee Suomen Akatemian rahoittamassa TRAILS-hankkeessa, jossa tutkitaan mielen hyvinvointia selittäviä tekijöitä noin 60-vuoden iässä alkavan myöhäisen aikuisiän vaiheessa. Tarkastelun kohteena ovat sekä ikävaiheeseen liittyvien siirtymien (mm. eläköitymisen, isovanhemmuuden, terveyshuolien, muuttuvien vapaa-ajan aktiviteettien) tai niiden ennakoinnin yhteydet hyvinvointiin sekä persoonallisuuden, varhaisemman kehityksen ja yhteiskunnallisten vaatimusten rooli näissä yhteyksissä. Hankkeessa kerätään uutta aineistoa noin 60-vuotiailta Lapsesta aikuiseksi -tutkimuksen (engl. the Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development) osanottajilta, joita on tähän mennessä tutkittu 8-vuotiaasta 50-vuotiaaksi asti. 

Tutkijatohtorin tehtävässä painottuvat aineiston keräämiseen liittyvät koordinointi- ja suunnittelutehtävät ja aineistonkeruuseen osallistuminen, sekä aineiston analysointi, julkaiseminen ja muut tutkimustehtävät.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksessa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tutkijatohtorin tehtävät edellyttävät hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tutkijatohtorilta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa (esim. psykologia, terveystieteet. liikuntatieteet, yhteiskuntatieteet) ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Tutkijatohtorikausi tarjoaa mahdollisuuden edistää omaa tutkijanuraansa ja itsenäistyä tutkijana, joten etusijalle asettuvat hakijat, joiden väitöksestä on kulunut hakuajan päättyessä enintään viisi vuotta.

Kokonaispalkkasi tutkijatohtorin tehtävässä on noin 3100-3200 €/kk riippuen osaamisestasi ja aiemmasta kokemuksestasi.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa tutkimusjohtaja Katja Kokko, katja.r.kokko@jyu.fi; +358408053500 ja
hallintopäällikkö Heikki Herva, heikki.herva@jyu.fi; +358504432400.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan TENK:n ansioluettelomalli (kts. ohje www.tenk.fi).

2) Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta.

3) Lyhyt kirjallinen selostus tieteellisestä tutkimuksesta ja kansainväliseen toimintaan liittyvistä ansioista sekä opetustoiminnasta ja muista ansioista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa tehtävään.

4) Motivaatiokirje.

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.6.2019 sähköisellä hakulomakkeella. Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun viikolla 27. 

 

 

 

 

Back To Top
×Close search
Search