skip to Main Content

Juulia Jylhävän johtamalle hankkeelle 690 193 €:n rahoitus Suomen Akatemialta

Suomen Akatemia on myöntänyt nelivuotisen hankerahan Juulia Jylhävän ja Mikaela von Bonsdorffin hankkeelle.

Tutkimushankkeessa “Paving the way for healthy aging: analysis and development of an electronic frailty index for Finnish healthcare to identify vulnerable individuals at early stages (FINeFI)” tutkitaan, miten potilastietojärjestelmien tietoja voitaisiin hyödyntää luomaan joka lääkäri- ja hoitajakäynnillä päivittyvä elektroninen frailtyindeksi, eli hauraus-raihnausoireyhtymän indeksi. Indeksi on eräänlainen biologisen vanhenemisen mittari ja sen avulla voidaan varhaisessa vaiheessa identifioida ne henkilöt, joilla on suurin riski negatiivisille päätetapahtumille ja täten suurin tarve tarkemmalle seurannalle ja räätälöidylle hoidolle.

Tutkimuksessa hyödynnetään uudella tavalla tekoälyperusteista tekstilouhintaa, jonka avulla voidaan tunnistaa potilastietojärjestelmien tiedoista ilmaisuja ja lauseita, joiden avulla frailtyideksi muodostetaan. Tutkimus luo pohjaa uudenlaiselle analytiikalle ja diagnostiikalle, jonka avulla voitaisiin tulevaisuudessa ennaltaehkäistä paremmin terveyden heikkenemistä ja kohdistaa interventioita niihin henkilöihin, jotka niistä eniten hyötyvät.

Tutkimus toteutetaan Tampereen yliopistossa ja Jyväskylän yliopistossa sekä Gerontologian tutkimuskeskus GERECissä. Yliopistotutkija Juulia Jylhävä Tampereen yliopistosta on hankkeen päätutkija ja hankkeen partnerina toimii apulaisprofessori Mikaela von Bonsdorff Jyväskylän yliopistosta.

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY) on myöntänyt rahoituksen 70 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan yhteensä 92 osahanketta. Akatemia myöntää hankerahoitusta kansainvälisesti korkeatasoiselle tieteelliselle tutkimukselle, jossa tavoitellaan mahdollisia tieteellisiä läpimurtoja ja tehdään tutkimusyhteistyötä parhaiden kansainvälisten ryhmien kanssa. Akatemiahankkeen rahoitus käytetään tutkimusryhmän palkkaamiseen ja muihin tutkimuskuluihin. BTY-toimikunnan tärkein päätöksentekokriteeri valinnoissa oli tutkimuksen korkea tieteellinen laatu. Rahoituspäätöksissä korostui lisäksi hankkeiden monitieteisyys ja tutkimusryhmien välinen korkeatasoinen sekä monialainen yhteistyö ja vaikuttavuus.

Lisätietoja: https://akareport.aka.fi/ibi_apps/WFServlet?ekaLataus=0&IBIF_ex=x_RahPaatYht_report2&UILANG=fi&SANAHAKU=&ETUNIMI=&SUKUNIMI=&SUKUPUOLI=FOC_NONE&HAKU=202100000000921&ORGANIS=FOC_NONE&TUTKDI=FOC_NONE&TMK=BTY&PAATVUOSI_A=2011&PAATVUOSI_L=2022&LAJITTELU=PAATOS&TULOSTE=HTML

 

Juulia Jylhävä

juulia.jylhava@tuni.fi

Tampereen yliopisto

Back To Top
×Close search
Search