skip to Main Content

Tutkimusjulkaisu: Korkeasti kuormittava työ lisää sairaalahoidon tarvetta vanhuudessa

Psyykkisesti ja varsinkin fyysisesti kuormittava työ keski-iässä lisää sairaalahoidon tarvetta vanhuudessa, todetaan tuoreessa Age and Ageing -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa.

Asia kävi ilmi Kunta-alan työntekijöiden pitkittäistutkimuksessa (KVTEL), jossa keski-ikäisiä kunta-alan työntekijöitä on seurattu 28 vuoden ajan.

– Tutkimukseen osallistuneilla keski-ikäisillä työntekijöillä ja toimihenkilöillä työn korkeampi fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus lisäsi sairaalahoidon tarvetta pitkälle eläkkeelle siirtymisenkin jälkeen, Mikaela von Bonsdorff Jyväskylän yliopistosta sanoo.

– Huomattava osa aikuisiästä kuluu työn parissa, mutta työn vaikutuksesta vanhuuden terveyteen tai toimintakykyyn tiedetään kuitenkin vielä vähän. Tämä tieto on tärkeää, sillä jatkuvasti lisääntyvien työelämän paineiden ympäröimien ikääntyneiden työntekijöiden odotetaan työskentelevän jatkossa pitempään, von Bonsdorff toteaa.

Nämä tuoreet tulokset viittaavat siihen, että työn korkean kuormittavuuden pitkäkestoisia haittoja voidaan ennalta ehkäistä sopeuttamalla työ henkilön resurssien mukaiseksi. Ikääntyvän työvoiman fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen voi estää tai hidastaa terveyden heikkenemistä ja toimintakyvyn vajauksien ilmaantumista eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

KVTEL-tutkimus käynnistyi Työterveyslaitoksella vuonna 1981 ja siihen osallistui lähes 6000 kunta-alan työntekijää ja toimihenkilöä. Tutkijaryhmä koostuu Jyväskylän ja Tampereen yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen tutkijoista.

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Mikaela von Bonsdorff
Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
0400 342 692, mikaela.vonbonsdorff@jyu.fi

Gerontologian tutkimuskeskus: www.gerec.fi

Alkuperäisjulkaisu:

von Bonsdorff MB, von Bonsdorff ME, Törmäkangas T, Kulmala J, Seitsamo J, Leino-Arjas P, Nygård CH, Ilmarinen J, Rantanen T. Mental and physical job strain in midlife and use of hospital care in later life: A 28-year prospective follow-up. Age and Ageing doi 10.1093/ageing/aft192. Open access: http://ageing.oxfordjournals.org/content/early/2013/12/06/ageing.aft192.short?rss=1

Back To Top
×Close search
Search