skip to Main Content

Puistot, kävelyreitit ja palvelut sopivalla etäisyydellä saavat ikääntyneet liikkeelle

Liikuntapaikat yli puolen kilometrin päästä kotoa voivat houkutella ikääntyneitä henkilöitä liikkumaan. Ulkona liikkumiseen houkuttelevat puistot, kävelyreitit ja palvelut sopivalla etäisyydellä lisäsivät iäkkäiden fyysistä aktiivisuutta Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuksessa.

– Henkilöt, jotka raportoivat yli 500 metrin päässä olevia kohteita ovat fyysisesti aktiivisempia kuin he, jotka eivät raportoi houkuttelevia kohteita lainkaan tai he, jotka raportoivat vain lähempänä olevia kohteita, yliopistotutkija Erja Portegijs kertoo.

Fyysinen aktivisuus on tärkeä tekijä ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn säilymisen kannalta. Kodin lähiympäristö voi tarjota kiinnostavia kohteita, joihin on mielekästä liikkua ja siten auttaa ylläpitämään aktiivista elämäntapaa. Tutkimuksissa usein oletetaan, että vain kodin lähellä oleva ympäristö on merkityksellinen ikääntyneiden liikkumisen kannalta.

Tutkimuksessa oli mukana lähes 200 79–94-vuotiasta jyväskyläläistä ja muuramelaista. Tutkimusta varten kerättiin karttapohjaista paikkatietoa. Tutkittavat osoittivat nettipohjaisella kartalla liikkumiseen houkuttelevia kohteita. Uudella menetelmällä saatiin ainutlaatuista tietoa iäkkäiden henkilöiden liikkumisen ympäristöulottuvuuksista.

Tutkimusmenetelmää ei ole aiemmin käytetty missään maailmassa tämän ikäisessä tutkimusjoukossa. Vastaavia menetelmiä on alettu käyttää myös kuntien suunnittelutyökaluna. Ikääntyneet henkilöt ovat kuitenkin usein aliedustettuna tällaisissa nettikyselyissä.

– Tutkimukset, joissa näitä asioita selvitetään ikäryhmää edustavasta väestöstä ovat siten myös käytännön kannalta tärkeitä. Tutkimuksessamme tarjosimme tutkittaville teknistä apua, jotta vastaaminen ei kaatuisi tietotekniseen osaamattomuuteen, Portegijs toteaa.

Yliopistotutkija Portegijs oli myös mukana kansainvälisessä tutkimuksessa, johon osallistui ikääntyneitä kuudesta eri Euroopan maista (Alankomaat, Espanja, Italia, Iso-Britannia, Ruotsi ja Saksi). Tässä tutkimuksessa todettiin, että lähiympäristössä olisi hyvä olla useampia kohteita, kuten kaupat, levähdyspaikat ja puistot, joissa liikkua. Useampi kohde lisäsi fyysistä aktiivisuutta.

– Vaikka suomalaiset eivät olleet tässä tutkimuksen kohteena, nämä tulokset vahvistavat ajatusta siitä, että ympäristökohteiden variaatio ja laatu ovat tärkeitä tekijöitä tukemaan ikääntyneiden liikkumista. Tässä tutkimuksessa tutkitut kohteet, eli puistot, levähdyspaikat, palvelut ja julkiset kulkuvälineet, ovat lisäksi todettu yksitellen merkitykselliseksi myös Suomessa eri tutkimuksissa, Portegijs sanoo.

Tutkimusprojekteja rahoittivat mm. opetus- ja kulttuuriministeriö sekä useat kansainväliset rahoittajat.

Alkuperäisjulkaisut:

Portegijs E, Keskinen KE, Eronen J, Saajanaho M, Rantakokko M and Rantanen T (2020) Older Adults’ Physical Activity and the Relevance of Distances to Neighborhood Destinations and Barriers to Outdoor Mobility. Front. Public Health 8:335. https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00335.

Neighborhood Resources Associated With Active Travel in Older Adults-A Cohort Study in Six European Countries.
Portegijs E, Timmermans EJ, Castell MV, Dennison EM, Herbolsheimer F, Limongi F, van der Pas S, Schaap LA, van Schoor N, Deeg DJH. J Aging Phys Act. 2020 Jun 23:1-14. https://doi.org/10.1123/japa.2019-0267. Online ahead of print.

Lisätietoja:

yliopistotutkija Erja Portegijs, 040 481 4347, erja.portegijs@jyu.fi

Back To Top
×Close search
Search