skip to Main Content

Tutkimusjulkaisu: Yli 90 -vuotiaat ovat terveydeltään ja toimintakyvyltään hyvin heterogeeninen ikäryhmä

Tervaskannot 90+ -hankkeen viimeisimmän postikyselyn tulokset osoittivat, että terveys ja toimintakyky vaihtelevat suuresti yli 90-vuotiaiden ikäryhmässä.

Runsas kolmannes yli 90-vuotiaista elää itsenäistä elämää ja suoriutuu ilman toisten apua vaativistakin toiminnoista, mutta suunnilleen neljännes ei selviydy ilman apua edes arkielämän perusasioista, pukeutumisesta ja vuoteesta noususta. Ikä vaikuttaa olennaisesti terveyteen ja toimintakykyyn; 90-vuotiaat ovat selvästi parempikuntoisia kuin 95-vuotiaat.

Tutkimustulokset on julkaistu alan kansallisessa tieteellisessä aikakauslehdessä. Helminen S, Sarkeala T, Enroth L, Hervonen A, Jylhä M. Vanhoista vanhimpien terveys ja elämäntilanne –tuloksia vuoden 2010 Tervaskannot 90+ -tutkimuksesta. Gerontologia 3:162-171, 2012.

Back To Top
×Close search
Search