skip to Main Content

Tutkimusjulkaisu: Vaikea ympäristö – yksinäinen vanhus, hankala yhtälö

Koetut ympäristön esteet lisäävät yksinäisyyden kokemusta kotona asuvilla iäkkäillä ihmisillä. Tämä todettiin Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen Life-space mobility in old age eli LISPE-tutkimuksessa, johon osallistui 848 Jyväskylän ja Muuramen alueella asuvaa 75–90-vuotiasta henkilöä.

Kolmasosalla tutkimukseen osallistuneista oli yksinäisyyden kokemuksia. Ympäristön vaikutus yksinäisyyden kokemukseen oli yllättävän suuri. Yksikin ympäristön este lähes kaksinkertaisti yksinäisyyden todennäköisyyden, ja niillä joilla ympäristössä oli tätäkin enemmän esteitä, todennäköisyys oli yli kaksinkertainen. Lumi ja jää talviaikaan, pitkät etäisyydet palveluihin ja mäkinen maasto olivat voimakkaimmin yhteydessä yksinäisyyteen, tutkijatohtori Merja Rantakokko toteaa.

– Täytyy muistaa, että sosiaalinen eristäytyminen ja yksinäisyys ovat eri asioita; yksinäisyys on negatiivinen tunnetila, jonka voi määritellä vain henkilö itse, kun taas sosiaalinen eristäytyminen on mitattavissa muun muassa sosiaalisten kontaktien määrällä. Henkilö voi siis olla sosiaalisesti hyvinkin aktiivinen, mutta silti kokea olevansa yksinäinen, Rantakokko muistuttaa.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ympäristössä koetut esteet vaikuttavat mm. ulkona liikkumisen pelkoon, liikkumisvaikeuksien syntymiseen, ja heikentävät elämänlaatua. Ympäristön esteiden ja yksinäisyyden välistä yhteyttä ei kuitenkaan ole aiemmin tutkittu.

– Mielenkiintoista tässä on se, että ympäristön rooli oli erittäin merkittävä, riippumatta henkilön terveydentilasta tai liikkumiskyvystä. Tutkimuksessa huomattiinkin, että ympäristön haasteellisuus heikentää henkilön autonomian tunnetta, eli tunnetta siitä että henkilö pystyy itse päättämään milloin ja mihin hän haluaa mennä. Se puolestaan aiheuttaa sen, että elinpiiri pienenee ja yksinäisyyden tunne lisääntyy, Rantakokko selittää.

Vanhusten yksinäisyydestä on puhuttu viime aikoina paljon, ja tämä tutkimus tuo esiin uuden merkittävän tekijän yksinäisyyden kokemuksen taustalla.

Tutkimusta rahoittavat Suomen Akatemian Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelma sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu korkeatasoisessa kansainvälisessä tieteellisessä lehdessä.

Rantakokko M, Iwarsson S, Vahaluoto S, Portegijs E, Viljanen A, Rantanen T. Perceived environmental barriers to outdoor mobility and loneliness among community-dwelling older people. Journals of Gerontology, Series A; Biological Sciences & Medical Sciences 2014. doi: 10.1093/gerona/glu069. Epub ahead of print.

Lisätietoja:

Tutkijatohtori Merja Rantakokko, merja.rantakokko@jyu.fi, puh. 040-8053589

Back To Top
×Close search
Search