skip to Main Content

Iäkkäiden elämänlaatu aleni vain vähän koronakevään liikkumisrajoituksista huolimatta

Keväällä 2020 koronaan liittyvien liikkumisrajoitusten aikana iäkkäiden elinpiiri pieneni huomattavasti ja kodin ulkopuolinen aktiivisuus väheni dramaattisesti, mutta elämänlaatu heikkeni vain hieman. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan juuri julkaistussa tutkimuksessa iäkkäät henkilöt pääsivät itse kertomaan koronarajoitusten vaikutuksesta elämäänsä.

Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään iäkkäiden hyvän elämänlaadun olevan paljolti riippuvainen siitä, että he pystyvät liikkumaan missä, miten ja milloin haluavat. Elämänlaatuun vaikuttavat myös aktiivinen elämänote ja mieluisat sosiaaliset kontaktit.

Tuoreessa tutkimuksessa havaittiin, että keväällä liikkumisaktiivisuus elinpiirissä pieneni huomattavasti. Elinpiirillä tarkoitetaan aluetta, jolla ihminen liikkuu säännöllisesti. Vaikka liikkumiseen käytettäisiin kulkuneuvoja, laaja elinpiiri yleensä johtaa myös korkeampaan fyysiseen aktiivisuuteen.

– Kevään vähennys on merkityksellinen ja ennustaa toimintakyvyn heikkenemistä lähivuosien aikana. Jatkotutkimuksen avulla pitää selvittää, palautuuko elinpiiri ennalleen, kun liikkumisrajoitukset ja -suositukset poistuvat, professori Taina Rantanen sanoo.

Aktiivisuudella viitataan kaikkeen siihen ihmisten kaikkeen toimintaan, kuten ihmissuhteiden ylläpitämiseen, yhteiskunnallisten asioiden edistämiseen, liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen tai kodin viihtyisyyden parantamiseen. Mahdollisuus moniin aktiviteetteihin heikkeni liikkumisrajoitusten aikana, kun liikuntapaikat ja kulttuuritapahtumat sekä järjestöjen ja kirkon toiminnat keskeytyivät, eikä kyläilyä suositeltu.

– Elinpiirin pieneneminen ja aktiivisuuden lasku kuvaavat sitä, että ihmiset noudattivat viruksen leviämisen estämiseksi annettuja suosituksia, toteaa professori Rantanen.

Koronarajoitukset eivät oleellisesti alentaneet osallistujien keskimääräistä elämänlaatua, vaikka elinpiiri pieneni ja aktiivisuus väheni. Elämänlaatu on melko pysyvä ja moniulotteinen kokemus siitä, millaista elämä on, joten se ei ehkä kovin nopeasti muutu.

– Osallistujien kirjoittamien kommenttien perusteella monet korvasivat keskeytyneitä aktiviteettejaan kotipiirissä tapahtuvilla aktiviteeteilla. Lisäksi monet suhteuttivat koronarajoituksia aiemman elämänsä aikana koettuihin vastoinkäymisiin, mikä sai koronarajoitukset tuntumaan vähemmän rankoilta, professori Rantanen pohtii.

Nyt julkaistun tutkimuksen vahvuus on se, että se kertoo muutoksesta suhteessa tilanteeseen ennen koronarajoituksia. Lisäksi tutkimukseen osallistui suuri joukko iäkkäitä ihmisiä, jotka oli satunnaisesti valittu väestörekisteriotteen perusteella. Tulokset ovat osa aktiivisena vanhenemista käsittelevää AGNES-tutkimusta. Siihen osallistui yhteensä 1021 jyväskyläläistä 75-, 80- tai 85-vuotiasta henkilöä vuosina 2017-2018. Heistä 809 henkilöä vastasi kyselylomakkeeseen touko- ja kesäkuussa 2020. Liikkumisrajoitusten aikana annettuja vastauksia verrattiin samojen ihmisten kahden vuoden takaisiin vastauksiin.

– Pystyäksemme sanomaan, mitä muutoksia kevään 2020 liikkumisrajoitusten aikaan tapahtui, pitää olla vertailukohta lähimenneisyydestä, vahvistaa Rantanen.

Koronarajoitusten tarkoituksena oli vähentää liikkumista paikoilla, joissa on muita ihmisiä ja pitää sosiaaliset kontaktit minimissään viruksen leviämisen hillitsemiseksi. Koronan vuoksi asetettuja liikkumisrajoituksia ja sosiaalisen etäisyyden suositusta voi pitää harvinaisena kokeena, jossa kaksi iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin kannalta oleellista asiaa, liikkuminen ja sosiaaliset kontaktit, vähenivät.

– Koronarajoitusten kaltaisen tutkijoista riippumattoman luonnonkokeen avulla voi tarkastella asioita, joita ei voi esimerkiksi eettisistä syistä muuten tutkia, kuten tässä tapauksessa liikkumisen ja sosiaalisten kontaktien rajoittamista, Rantanen sanoo.

Tutkimusta rahoittivat Suomen Akatemia ja Euroopan tutkimusneuvosto.

Alkuperäisjulkaisu:

Rantanen T, Eronen J, Kauppinen M, Kokko K, Sanaslahti S, Kajan N, Portegijs E. Life-Space Mobility and Active Aging as Factors Underlying Quality of Life among Older People before and during COVID-19 Lock-down in Finland – a Longitudinal study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2020. Epub ahead of print.

Lisätietoja: 

Professori Taina Rantanen, taina.rantanen@jyu.fi, +358408053590

Back To Top
×Close search
Search