skip to Main Content

Tutkimusjulkaisu: Kehno fyysinen kunto moninkertaistaa sepelvaltimoahtauman riskin

Korkea sepelvaltimoahtauma-aste yhdistettynä hitaaseen kävelynopeuteen nostaa kuolleisuusriskin moninkertaiseksi, todettiin tuoreessa International Journal of Cardiology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa.

Sepelvaltimotauti on edelleen yleisin kuolinsyy Suomessa. Tauti on salakavala – sen ensimmäinen oire saattaa olla sydäninfarkti.

– Tutkimuksessa korkea sepelvaltimoahtauma-aste ja hidas kävelynopeus erillisinä riskitekijöinä lisäsivät muuhun kuin sydän- ja verisuonisairauksiin kuolleisuutta. Huomasimme kuitenkin, että yhdessä nämä tekijät nostivat kuolleisuusriskin moninkertaiseksi seurannassa, kertoo Jyväskylän yliopiston tutkija Mikaela von Bonsdorff.

Tutkimukseen osallistuneita keski-iältään 76-vuotiaita henkilöitä seurattiin keskimäärin 5,5 vuotta. Heillä ei ollut sydän- ja verisuonisairauksia tutkimuksen alkaessa. Sepelvaltimoiden ahtauma-aste määritettiin tietokonekuvauksen perusteella. Osallistujien normaali kävelynopeus mitattiin laboratoriossa.

– Kävelynopeus on hyvä ikääntyneiden henkilöiden fyysisen kunnon mittari. Yksinkertaisella kävelytestillä voidaan tunnistaa ikääntyneitä henkilöitä, joilla on kohonnut riski terveyden heikkenemiseen, tutkija kertoo.

Sepelvaltimoahtauman kehittyminen alkaa tyypillisesti jo nuoruudessa ja etenee hitaasti kun sydänlihasta ravitsevien verisuonten seinämiin muodostuu kolesterolista kertymiä, jotka kasvaessaan heikentävät veren virtausta suonissa.

– Parantamalla fyysistä suorituskykyä voidaan ennaltaehkäistä sepelvaltioahtauman aiheuttamaa terveyden heikkenemisen riskiä, toteaa von Bonsdorff.

Tutkittavat henkilöt kuuluivat Age, Gene/Environment Susceptibility – Reykjavik (AGES-Reykjavik) Study -tutkimuskohorttiin. Yli 4 000 vuosina 1907–1935 syntynyttä reykjavikilaista tutkittiin keski-iässä ja uudelleen vanhuudessa. Tietoihin on linkitetty Islannin väestörekisteristä peräisin olevat kuolintiedot. Kansainväliseen tutkijaryhmään kuului suomalaisia, amerikkalaisia, islantilaisia ja hollantilaisia tutkijoita.

Lisätiedustelut:

Tutkijatohtori Mikaela von Bonsdorff, Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, p. 0400 342 692, sähköposti mikaela.vonbonsdorff@jyu.fi, www.gerec.fi

Alkuperäisjulkaisu:

von Bonsdorff MB, Groffen D, Vidal JS, Rantanen T, Aspelund T, Garcia M, Eiriksdottir G, Sigeirsdottir K, Launer L, Gudnason V, Harris TB for the AGES-Reykjavik Study Group. Coronary artery calcium and physical performance as determinants of mortality in old age: the AGES-Reykjavik Study. International Journal of Cardiology, DOI: 10.1016/j.ijcard.2013.01.067.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167527313001071

Back To Top
×Close search
Search