skip to Main Content

Tutkimusjulkaisu: Määräytyykö työuran pituus jo kohdussa?

Matala syntymäpaino lisäsi miesten riskiä joutua sairaseläkkeelle, osoittaa tuore PLoS One -lehdessä julkaistu suomalaistutkimus. Vuosina 1934–44 syntyneistä laajaan tutkimukseen osallistuneista henkilöistä hieman yli 20 % siirtyi sairaseläkkeelle vuosina 1971–2011.

– Työuran katkeaminen sairaseläkkeeseen saattaa osaltaan olla yhteydessä heikompaan sikiöaikaiseen kasvuun, dosentti Mikaela von Bonsdorff Jyväskylän yliopistosta toteaa.

Sairaseläkkeelle siirtymisen pääsyitä ovat mielenterveysongelmien ohella tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä sydän- ja verisuonitaudit. Matala syntymäpaino lisäsi erityisesti mielenterveysongelmien vuoksi sairaseläkkeelle siirtymisen riskiä.

– Tutkimus osoitti että mielenterveysongelmien vuoksi siirryttiin eläkkeelle keskimäärin 51-vuotiaana, 10 vuotta aikaisemmin kuin muut tutkimukseen osallistujat. Tämä on merkittävä menetys työvuosissa, Mikaela von Bonsdorff huomauttaa.

Tutkimus perustuu Helsinki Birth Cohort Study -aineistoon. Suomeen 1930-luvulla perustettu neuvolajärjestelmä on mahdollistanut ainutlaatuisen tutkimuksen varhaisen kasvun ja kehityksen yhteydestä myöhemmän iän kansanterveyden kannalta keskeisiin sairauksiin, toimintakykyyn ja ennenaikaiseen kuolemaan.

– Tulokset osoittavat varhaisen kehityksen moninaisia vaikutuksia kansanterveyteen ja talouteen. Sikiöaikainen ravinnonpuute on yhteydessä mm. aivojen rakenteessa ilmeneviin muutoksiin sekä laajemmin neurologiseen kehitykseen. Tämä saattaa lisätä riskiä mielenterveysongelmiin ja heijastua sairaseläkkeelle siirtymiseen, Helsinki Birth Study Cohort -tutkimuksen johtaja professori Johan Eriksson Helsingin yliopistosta sanoo.

Tutkimus liittyy Mikaela von Bonsdorfin tutkijatohtorihankkeseen Varhainen fyysinen kehitys, kasvu ja työura vanhuuden terveyden ja toimintakyvyn määrittäjänä – Elämänkulun epidemiologian näkökulma, joka on Suomen Akatemian rahoittama.

Lisätietoja:

Mikaela von Bonsdorff, Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, p. 0400 342 692, mikaela.vonbonsdorff@jyu.fi.

 Alkuperäisjulkaisu:

von Bonsdorff MB, Törmäkangas T, Salonen MK, von Bonsdorff ME, Osmond C, Kajantie E, Eriksson JG. Early life origins of all-cause and cause-specific disability pension: findings from the Helsinki Birth Cohort Study. PLoS ONE 2015, 10:e122134.

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0122134

Back To Top
×Close search
Search