skip to Main Content
Tutkimus Osoittaa: Ikääntyneiden Toimintakyky Paranee Säännöllisellä Liikunnalla

Tutkimus osoittaa: ikääntyneiden toimintakyky paranee säännöllisellä liikunnalla

Ohjatulla kotiharjoittelulla voidaan parantaa huonokuntoisten ikääntyneiden fyysistä toimintakykyä, selvisi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä toteutetussa tutkimuksessa. Kotiharjoitteluun osallistuneilla oli myös vähemmän kaatumisia ja heidän avuntarpeensa päivittäisissä toiminnoissa oli vähäisempää kuin harjoitteluun osallistumattomalla ryhmällä.

Tutkimukseen osallistui vuosina 2014–2018 yhteensä 299 kotona-asuvaa yli 65-vuotiasta eteläkarjalaista, joilla diagnosoitiin gerastenia tai sen esiaste. Gerastenia on ikääntyneillä esiintyvä oirekokonaisuus, joka heikentää toimintakykyä sekä elimistön kykyä kestää erilaisia stressitekijöitä, kuten infektioita. Gerastenialle tyypillisiä oireita ovat heikentynyt lihasvoima, vähäinen fyysinen aktiivisuus, hidastunut kävelynopeus, uupumus sekä tahaton laihtuminen. Gerastenian hoitoon ei ole lääkehoitoa. Sen keskeisiä hoitomuotoja ovat säännöllinen liikuntaharjoittelu ja tasapainoinen ruokavalio. Gerastenia tunnetaan myös nimellä hauraus-raihnausoireyhtymä.

Säännöllinen ohjattu liikunta tuo ikääntyneille sisältöä elämään ja auttaa selviämään arjessa

– Tutkimuksen tulokset osoittavat selkeästi, että huonokuntoistenkin gerasteenisten ikääntyneiden toimintakykyä voidaan liikunnalla edelleen kohentaa, estää kaatumisia sekä hidastaa avuntarpeen lisääntymistä. Aikaisemmat tutkimuksestamme julkaistut tulokset osoittivat, että säännöllinen ohjattu liikuntaharjoittelu ylläpitää myös elämänlaatua, kertoo väitöskirjatutkija Sara Suikkanen Jyväskylän yliopistosta.

Tutkimuksen osallistuneiden keski-ikä oli 82 vuotta ja 75 % tutkittavista oli naisia. Tutkimukseen osallistuneista henkilöistä puolet satunnaistettiin harjoitteluryhmään ja toinen puoli toimi vertailuryhmänä, joka jatkoi elämäänsä tavanomaiseen tapaan. Fysioterapeutin kotikäynnein toteutettu, tunnin mittainen liikuntaharjoittelu, kaksi kertaa viikossa piti sisällään lihasvoima-, tasapaino- ja liikkuvuusharjoitteita, joiden haastavuutta lisättiin mm. nilkkapainojen ja tasapainotyynyjen avulla. Harjoituskerralla tehtiin myös toiminnallisia harjoitteita, joissa lihasvoima- ja tasapainoharjoitteita yhdistettiin päivittäisiin toimintoihin, kuten pyykkien ripustamiseen narulle tai porraskävelyyn.

Toimintakyvyn mittaamiseen käytettiin lyhyttä fyysisen suorituskyvyn testiä (SPPB), jolla mitataan henkilön tasapainoa eri asennoissa, kävelynopeutta neljän metrin matkalla ja viiteen tuolilta ylösnousuun kulunutta aikaa. Päivittäisten toimintojen itsenäistä suoriutumista ja avuntarvetta tarkasteltiin FIM-mittarilla, jolla arvioitiin mm. henkilön kykyä peseytyä, pukeutua, siirtyä paikasta toiseen sekä kognitiivisia kykyjä, kuten muistia ja ongelman ratkaisukykyä.

– Vaikka ikää olisi jo yli 80 vuotta ja gerastenia toiminta- ja liikuntakykyä selvästi heikentynyt, voidaan tilanteeseen edelleenkin vaikuttaa. Liikuntaharjoittelu on tässä tapauksessa se lääke, johon kannattaa panostaa ja jota kannattaa nauttia säännöllisesti, Suikkanen toteaa.

Alkuperäinen tutkimusartikkeli:

Suikkanen Sara, Soukkio Paula, Aartolahti Eeva, Kääriä Sanna, Kautiainen Hannu, Hupli Markku T., Pitkälä Kaisu, Sipilä Sarianna, Kukkonen-Harjula Katriina. Effect of 12-month supervised, home-based physical exercise on functioning among persons with signs of frailty – Randomized Controlled Trial. Arch Phys Med Rehabil. 2021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34283997/ doi: 10.1016/j.apmr.2021.06.017. Online ahead of print. on hyväksytty julkaistavaksi vertaisarvioidussa Archives of Physical Medicine and Rehabilitation -lehdessä. KauKoIKÄ-tutkimuksen päärahoittajia ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ja Kela. Tutkimuksen toteuttajana on toiminut Eksote ja tutkimus on tehty yhteistyössä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa.

Lisätietoja:

Sara Suikkanen, TtM, fysioterapeutti
Väitöskirjatutkija,
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
sara.a.suikkanen@jyu.fi, puh. 050 430 1870

Kuva: Jyväskylän yliopisto

Back To Top
×Close search
Search