skip to Main Content

Professorit Marja Jylhä ja Teppo Kröger väestöpoliittiseen tiedepaneeliin

Valtioneuvoston kanslia on asettanut väestöpoliittisen selvityshankkeen, jonka selvityshenkilönä on professori Anna Rotkirch. Hankkeella on valtiosihteereistä koostuva ohjausryhmä sekä itsenäinen tiedepaneeli, jonka puheenjohtajana toimii professori Marja Jylhä (TAU,GEREC, CoEAgeCare) ja yhtenä jäsenenä professori Teppo Kröger (JY, GEREC, CoEAgeCare).

Uutisissa puhutaan vain syntyvyydestä, mutta tiedepaneelin tehtävänä on myös ikääntymisen tarkastelu. Tiedepaneelin tulee tarkastella työssään seuraavia näkökulmia:

– Taloudelliset, sosiaaliset ja alueelliset eriarvoisuudet alhaisen syntyvyyden Suomessa
– Väestörakenteen kehityksen ja huoltosuhteen muutosten vaikutukset
– Perhemyönteisen työelämän ja hedelmällisyystietoisuuden edistäminen
– Ikääntyvän hyvinvointiyhteiskunnan väestöpoliittiset linjaukset

Lisätietoja: https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tutkimusprofessori-anna-rotkirch-tekemaan-vaestopoliittista-selvitysta

Back To Top
×Close search
Search