skip to Main Content

Avoin työpaikka: Tohtorikoulutettava, Bodily movement -tutkimushanke

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.
Liikuntatieteellisen tiedekunnan Gerontologian tutkimuskeskuksessa on haettavana tohtorikoulutettavan tehtävä, 1.10.2019 alkaen, enintään neljän vuoden määräajaksi.

Liikuntatieteiden yliopistotasoinen koulutus ja tutkimus on keskitetty maassamme Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Liikuntaa ja terveyttä, niiden välisiä yhteyksiä sekä liikunnan ja terveyden edistämistä tarkastellaan monitieteisesti, päämääränä terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen elämänkulun eri vaiheissa.

Tiedekunnassa on liikuntatieteiden ja terveystieteiden koulutusalat. Tiedekunnassa on kolme tieteenalaryhmää: liikuntabiologia, liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet sekä terveystieteet. Tiedekunnassa toimii kolme tutkimuskeskusta: Neuromuscular Research Center, Gerontologian Tutkimuskeskus sekä Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.

Haemme tohtorikoulutettavaa Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimusprojektiin “Kehollinen liikkuminen ja kyky säilyttää elämänlaatu ikääntymisen yhteydessä”. Tutkimuksessa tutkitaan iäkkään ihmisen fyysisen aktiivisuuden ja liikkumiskyvyn yhteyttä elämän laatuun. Mittausvälineinä on käytetty pääasiassa puettavia antureita (kiihtyvyysanturi, inertiaalimittalaite), sekä kyselyjä.

Työ tehdään yliopistotukija Timo Rantalaisen johdolla. Tohtorikoulutettavan väitöstyö tulee liittymään laboratoriossa tehtyihin kävelymittauksiin, sekä liikkumisen arvioimiseen päivittäisessä aktiivisuudessa mitatun kiihtyvyyden perusteella

Tohtorikoulutettavan tehtävänä on väitöskirjatutkimuksen tekeminen ja raportoiminen sekä jatkokoulutukseen liittyvien opintojen suorittaminen. Tohtorikoulutettava osallistuu myös avustaviin opetustehtäviin ja niihin liittyviin muihin tehtäviin.

Tohtorikoulutettavalta edellytetään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja jatkotutkinnon opiskeluoikeus Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Mikäli hakijalla ei ole ennestään opiskeluoikeutta, sitä on haettava hakuajat huomioiden erillisellä hakemuksella asianomaisesta tiedekunnasta.

Tohtorikoulutettavalta toivotaan kokemusta signaalianalyysistä, gerontologiasta, biomekaniikasta, sekä kävelyanalyysistä. Kokemus Matlab, Python tai vastaavasta ohjelmoinnista on eduksi.

Tohtorikoulutettavan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tohtorikoulutettavalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 2 – 4 (2033,29 €/kk – 2535,20 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat
Yliopistotutkija Timo Rantalainen, timo.rantalainen@jyu.fi  +358408053252 ja
Hallintopäällikkö Heikki Herva, heikki.herva@jyu.fi; +358504432400. 

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää seuraavat asiakirjat englanninkielisinä:
1. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi)
2. Vapaamuotoinen hakemuskirje, josta käy ilmi hakijan motivaatio tehtävän hakemiseen.
3. Lyhyt kuvaus hakijan signaalianalyysi/gerontologia/fyysisenaktiivisuuden/kävelyanalyysin osaamisesta ja kokemuksesta sekä sen analyysistä ja mahdollisesta kokemuksesta Matlab, Python tai vastaavasta ohjelmoinnista.
4. Julkaisuluettelo
5.  Suosittelijat.

Hakemus tulee jättää viimeistään 1.9.2019 sähköisellä hakulomakkeella.

Back To Top
×Close search
Search