skip to Main Content

Tutkimusjulkaisu: Toimihenkilöt ja korkeasti koulutetut elävät pidempään 90-vuotiainakin

Toimihenkilöillä ja korkeasti koulutetuilla on vielä yli 90-vuotiaanakin enemmän elinvuosia edessään kuin työntekijäammateissa toimineilla ja vähemmän kouluttautuneilla. Tämä ilmeni tohtoriopiskelija Linda Enrothin tutkimuksesta, joka tehtiin Gerontologian tutkimuskeskuksessa Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä.

Tulos perustuu Tervaskannot 90+ -tutkimukseen, johon osallistui 1276 tamperelaista miestä ja naista. Heitä seurattiin kolme vuotta. Tutkimuksessa selvitettiin ammattiaseman ja koulutuksen yhteyttä kokonaiskuolleisuuteen sekä kahteen yleisimpään kuolinsyyhyn, joita olivat sydän- ja verisuonitaudit sekä erilaiset dementiat. Tulokset osoittavat, että kokonaiskuolleisuus on suurempaa työntekijäammateissa toimineilla ja vähemmän koulutusta saaneilla. Erot fyysisessä toimintakyvyssä selittävät pääosin eroja kuolleisuudessa. Erityisesti dementiakuolleisuus on korkeampaa työntekijäammateissa toimineilla. Sydän- ja verisuonitautikuolleisuudessa erot ovat pienempiä vaikka nuoremmilla ikäryhmillä eroja on raportoitu juuri tässä tautiryhmässä. Näyttää siltä, että sosioekonomisia kuolleisuuseroja on yli 90-vuotiailla mutta erojen voimakkuus vaihtelee kuolinsyittäin ja sosioekonomisen aseman osoittimen mukaan.

Sosioekonominen asema on siis yhteydessä kuolleisuuteen myös hyvin iäkkäillä vaikka tutkittavat ovat valikoitunut joukko ja kokonaiskuolleisuus korkeaa.

Tutkimuksen tulokset on hyväksytty julkaistavaksi kansainvälisessä tieteellisessä lehdessä:

Enroth L, Raitanen J, Hervonen A, Nosraty L & Jylhä M. 2014. Is Socioeconomic Status a Predictor of Mortality in Nonagenarians? The Vitality 90+ Study. Age and Ageing. Julkaistu internetissä 7. heinäkuuta 2014. doi: 10.1093/ageing/afu092.

 Lisätietoja:
Tohtoriopiskelija Linda Enroth, 040-1901647, linda.enroth@staff.uta.fi
Terveystieteiden yksikkö ja Gerontologian tutkimuskeskus,
Tampereen yliopisto

Back To Top
×Close search
Search