skip to Main Content

Mitä kuuluu 60-vuotiaille? Kahdeksanvuotiaana ensimmäisen kerran tutkittuja kartoitetaan taas

Kahdeksanvuotiaana ensimmäisen kerran mukana olleita tutkittavia kaivataan jälleen mukaan Jyväskylän yliopiston Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimukseen. Kansainvälisestikin ainutlaatuinen tutkimus on seurannut samojen, alun perin keskisuomalaisten, ihmisten kehitystä jo vuodesta 1968.

Professori Lea Pulkkisen käynnistämässä ja pitkään johtamassa tutkimuksessa on alkamassa uusi aineistonkeruuvaihe. Tutkittavat ovat tällä hetkellä iältään noin 60-vuotiaita. Tässä 52 vuotta jatkuneessa seuruututkimuksessa samoja ihmisiä on tähän mennessä tutkittu 8, 14, 20, 33, 36, 42 ja 50 vuoden iässä.

Nyt alkavassa 60-vuotiaiden aineistonkeruussa tarkastellaan mielen hyvinvointia ennakoivia tekijöitä. Tarkastelun kohteena ovat sekä ikävaiheeseen liittyvien siirtymien, kuten eläköitymisen tai sen ennakoinnin, isovanhemmuuden, terveyshuolien ja vapaa-ajan aktiviteettien yhteydet hyvinvointiin sekä persoonallisuuden, varhaisemman kehityksen ja yhteiskunnallisten vaatimusten rooli näissä yhteyksissä.

– Näin pitkään jatkuneesta tutkimuksesta on kiittäminen tutkittavien sitoutumista. Toivomme, että mahdollisimman moni tutkittava osallistuisi myös uuteen aineistonkeruuvaiheeseen, jonka toivomme tuottavan uutta tietoa lapsuudesta myöhäisen aikuisiän kynnykselle ulottuvista kehityspoluista, kertoo tutkimuksen nykyinen johtaja Katja Kokko, joka on työskennellyt tutkimuksen parissa vuodesta 1995 lähtien.

Tutkimus toteutetaan monitieteisessä Gerontologian tutkimuskeskuksessa, joka sijaitsee Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia

Lisätietoja: 

Back To Top
×Close search
Search