skip to Main Content

Suomen Akatemian rahoitusta Iäkkäiden ihmisten turvallisen liikkumisen edistämiseen

Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta on myöntänyt 500 000 € Jyväskylän yliopiston terveystieteiden professori Sarianna Sipilälle rahoitusta 4-vuotiseen hankkeeseensa jossa tutkitaan fyysisen ja kognitiivisen harjoittelun vaikutukset kävelynopeuteen ja kaatumisiin iäkkäillä vähän liikkuvilla henkilöillä.

Sipilän tutkimuksessa selvitetään yhdistetyn fyysisen ja kognitiivisen harjoittelun vaikutuksia iäkkäiden vähän liikkuvien henkilöiden kävelynopeuteen ja kaatumisiin. Tutkittavat osallistuvat vuoden kestävään liikuntaohjelmaan ja puolet heistä lisäksi tietokonepohjaiseen kognitiiviseen harjoitteluun.

Tutkimuksessa käytetyt harjoitusohjelmat on aiemmin todettu menestyksekkäiksi laajoissa tutkimushankkeissa. Fyysisen ja kognitiivisen harjoittelun yhteisvaikutusta kävelyyn ja kaatumisiin ei kuitenkaan ole aikaisemmin selvitetty. Tutkimus tuottaa tärkeää tietoa iäkkäiden henkilöiden turvallisen liikkumisen edistämisestä. Saadut tulokset saattavat vaikuttaa ikääntyvän väestön toimintakykyä edistäviin suosituksiin.

Kilpailu rahoituksesta aiempaa kovempaa

Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta myönsi yhteensä 13,4 miljoonaa euroa 28 akatemiahankkeeseen. Rahoituspäätöksen sai 13 prosenttia hakijoista. Viime vuonna vastaava luku oli 16 prosenttia.

Valtion talousarviossa on osoitettu Suomen Akatemialle aiempaa vähemmän rahoitusta tutkijatehtäviin ja akatemiahankkeisiin, minkä vuoksi hakemusten hyväksymisprosentti on laskenut viime vuoteen verrattuna. Toimikunnasta todetaan, että myös monet rahoittamatta jääneet hankkeet ovat kansainvälisesti korkeatasoisia. 

Lisätietoja:

Sarianna Sipilä, puh. +358408053593, sarianna.sipila@jyu.fi 

Back To Top
×Close search
Search