Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Keski-iän rikkonainen työura ennakoi toimintakyvyn ongelmia eläkeiässä

Keski-iän katkonainen työsuhde, työn korkea vaatimustaso ja vähäisemmät hallintamahdollisuudet ennakoivat huonompaa fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä eläkkeelle siirtymisiässä, todetaan kahdessa suomalais-englantilaisen tutkijaryhmän tieteellisessä artikkelissa.

– Tutkimukseen osallistuneilla rikkonainen työura varhais- ja myöhäiskeski-iässä vaikutti negatiivisesti fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn kuusikymppisenä, kertoo Jyväskylän yliopiston gerontologian tutkimuskeskuksen tutkija Mikaela von Bonsdorff.

Tutkimustulokset osoittavat, että työn korkeampi vaatimustaso oli erityisesti yhteydessä huonompaan psyykkiseen toimintakykyyn, kun taas parempi työn hallittavuus korreloi paremman fyysisen toimintakyvyn kanssa. Korkeampi vaatimustaso tai huonot hallintamahdollisuudet saattavat heikentää mahdollisuuksia terveenä ikääntymiseen.  

– Englantilaisessa vuonna 1946 alkaneessa tutkimuksessa oli mahdollista tutkia lapsuuden aikaisten tekijöiden merkitystä työn rasittavuuden ja toimintakyvyn yhteyteen. Totesimme, että lapsuuden tekijät, kuten vanhempien koulutus ja heidän kiinnostuksensa lapsen koulunkäyntiä kohtaan, selittivät osittain varsinkin työn hallintamahdollisuuksien ja eläkeiän toimintakyvyn välistä yhteyttä, toteaa von Bonsdorff.

Tutkittavat henkilöt kuuluvat MRC National Survey of Health and Development -tutkimuskohorttiin, jossa on tutkittu samoja henkilöitä heidän syntymästään, vuodesta 1946, asti. Tutkittavat henkilöt ovat kotoisin Englannista, Skotlannista ja Walesista. Noin 2000 tutkittavalta oli kerätty haastattelemalla tiedot lapsuuden psykososiaalisesta kasvuympäristöstä, keski-iän työurasta sekä eläkkeelle siirtymisiän toimintakyvystä. Tutkimusta on rahoittanut Suomen Akatemia.

Lisätiedustelut:

Yliopistotutkija, dosentti Mikaela von Bonsdorff, Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, p. 0400 342 692, sähköposti mikaela.vonbonsdorff@jyu.fi, www.gerec.fi.

Alkuperäisjulkaisut:

von Bonsdorff MB, Kuh D, von Bonsdorff ME, Cooper R. Mid-Career Work Patterns and Physical and Mental Functioning at Age 60-64: Evidence from the 1946 British Birth Cohort. European Journal of Public Health 2016 [E-pub ahead of print] doi: http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckw040

von Bonsdorff MB, Cooper R, Kuh D. Job demand and control in mid-life and physical and mental functioning in early old age: do childhood factors explain these associations in a British birth cohort? BMJ Open 2014;4:e005578, http://bmjopen.bmj.com/content/4/10/e005578.full.html

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae