Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Ikääntyneiden pitkäaikaishoidon asukkaiden ja siellä toimivien hoitajien käsitykset toimintakyvystä eroavat toisistaan

Vastajulkaistun tutkimuksen tulokset osoittivat, että ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa asuvat vanhat ihmiset ja siellä toimivat hoitajat ymmärtävät ikääntyneen ihmisen toimintakyvyn eri tavoin.

Tutkimuksessa hoitajat kuvasivat toimintakykyä ensisijaisesti muodollisten käsitteiden kautta tai päivittäisinä toimintoina kuten syöminen ja liikkuminen. Ikääntyneille ihmisille toimintakyky edusti monipuolisempaa kokonaisuutta, ja toimintakykyyn liitettiin päivittäisten toimien ohella ihmiselle itselleen tärkeitä toimintoja kuten esimerkiksi lukeminen tai piirtäminen. Ikääntyneille pitkäaikaishoidon asukkaille menneisyydellä oli tärkeä merkitys nykyisen toimintakyvyn kuvaamisessa.  He pyrkivät selviytymään heikentyneen toimintakykynsä kanssa. Vaikka asukkaat kuvasivat itseään aktiivisina toimijoina, he myös toisaalta ymmärsivät olevansa toimintakyvyn suhteen avun tarvitsijoita, ja osa jopa koki olevansa taakka hoitajille.

-Ikääntyneen ihmisen toimintakyvyn ylläpitäminen on vanhojen ihmisten palveluiden keskeisimpiä tehtäviä. Toimintakyvystä ja sen merkityksestä puhutaan paljon, mutta aikaisemmin ei ole kuitenkaan ollut tutkimustietoa siitä, miten toimintakyky tällaisessa toimintaympäristössä käytännössä ymmärretään, kertoo väitöskirjatutkija Vilhelmiina Lehto Tampereen yliopistosta.

-Toimintakyvyn ylläpitämisessä pitäisi aina lähteä liikkeelle vanhan ihmisen omista toiveista ja tavoitteista. On tärkeää ymmärtää, että vanhalle ihmiselle toimintakyky saattaa edustaa hyvin erilaista kokemusta, ja hän saattaa arvottaa erilaisia asioita kuin häntä hoitava ammattilainen. Tästä syystä voi olla, että toimintakyvyn ylläpitämiseen asetetut tavoitteet eivät aina toteudu. Erilaiset käsitykset toimintakyvystä on tärkeä tunnistaa, jotta tavoitteet voitaisiin muotoilla vanhojen ihmisten omista tarpeista ja toiveista lähteviksi, Lehto korostaa.

Tutkimusta varten haastateltiin hoitajia ja ikääntyneitä ihmisiä yhteensä kahdeksassa erilaisessa ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon yksikössä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 24 hoitajaa ja 16 ikääntynyttä pitkäaikaishoidon asukasta. Haastatteluilla kerättiin tietoa siitä, miten osallistujat ymmärtävät ikääntyneen ihmisen toimintakyvyn, miten he sitä kuvaavat ja minkälaisia asioita he siihen liittävät. Tutkimus on osa laajempaa väitöskirjatutkimusta, jossa selvitetään eroja ja yhtäläisyyksiä siinä, miten toimintakyky ja kuntoutus ymmärretään ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa ja mitä asioita niihin liitetään.

Tutkimus on julkaistu Journal of Aging Studies –lehdessä:

Lehto, V., Jolanki, O., Valvanne, J., Seinelä, L., & Jylhä, M. (2017). Understanding functional ability: Perspectives of nurses and older people living in long-term care. Journal of Aging Studies, 43C, 15–22. https://doi.org/10.1016/j.jaging.2017.09.001

Lisätietoja:
Väitöskirjatutkija, TtM Vilhelmiina Lehto, vilhelmiina.lehto@staff.uta.fi

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae