Siirry pääsisältöön

Jyväskylän yliopisto tutkii iäkkäiden ihmisten aktiivisuutta koronaviruspandemian aikana

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan Gerontologian tutkimuskeskus käynnistää kyselytutkimuksen iäkkäiden ihmisten aktiivisuudesta ja elinpiiristä koronaviruspandemiasta johtuvien rajoitusten aikana. Yli 70-vuotiaita koskevat suositukset fyysisten kontaktien välttämisestä ovat edelleen voimassa.

– Nyt on syytä tutkia, onko iäkkäiden ihmisten aktiivisuus nyt rajoitusten aikana erilaista kuin ennen rajoituksia, sanoo professori Taina Rantanen Jyväskylän yliopistosta.

Vuosina 2017–2018 toteutetussa yli 1000 ihmistä kattaneessa AGNES-tutkimuksessa selvitettiin ihmisten aktiivisuutta sekä elinpiiriä, fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä sekä sosiaalisia suhteita ja yksinäisyyttä. Nyt toteutettavan AGNES-tutkimuksen laajennusosan tietoja verrataan aiemmin kerättyihin tietoihin. Näin saadaan käsitys muutosten laajuudesta sekä siitä, mitkä asiat ovat yhteydessä mahdollisesti havaittaviin muutoksiin.

Tutkimuksen laajennusosaan kutsutaan mukaan vain AGNES-tutkimuksen ensimmäisen vaiheen osallistujat ja tutkimus toteutetaan kokonaan etänä kyselylomaketutkimuksena.

Monet asiantuntijat ovat esittäneet, että koronaviruspandemian hillitsemiseksi tarkoitetut rajoitukset alentavat iäkkäiden ihmisten aktiivisuutta ja hyvinvointia.

– Olen itsekin antanut sen suuntaisia lausuntoja, mutta tosiasiassa ei tiedetä, miten aktiivisuus, elinpiiri tai autonomia ovat muuttuneet ja keillä ne ovat muuttuneet, professori Rantanen sanoo.

Saattaa olla, että osa iäkkäistä ihmisistä on ollut yhtä aktiivisia kuin ennen rajoituksia, osan aktiivisuus tai mahdollisuus itselle tärkeisiin aktiiviteetteihin, vaikkapa lastenlasten hoitoon, kokouksissa käymiseen tai vesijumppaan, on todennäköisesti muuttunut.

Tutkimuksessa selvitetään, miten tietyt elinympäristön tai henkilön itsensä piirteet ovat yhteydessä muutoksiin. Etenkin se, mitkä asiat ovat lisänneet haavoittuvuutta tai sietokykyä rajoituksille kiinnostaa tutkijoita.

– Tällainen tieto on hyödyllistä, kun mietitään, miten ihmisiä voi auttaa. Tietoa muutoksista tarvitaan, jotta osataan toimia oikein, kun rajoitukset myöhemmin poistetaan. Koronaviruspandemian seurauksia on tärkeää tutkia myös muista kuin taudin tarttuvuuden tai talouselämän näkökulmista, Rantanen sanoo.

AGNES-tutkimuksen osallistujille lähetetään postitse kyselylomakke, jonka täyttäminen kestää puolesta tunnista tuntiin. Kenenkään henkilökohtaisia tietoja ei paljasteta ulkopuolisille vaan vastauksia käsitellään keskiarvoina ja prosentteina.

Lisätietoja:
Professori Taina Rantanen
Gerontologian tutkimuskeskus
liikuntatieteellinen tiedekunta
040 805 3590
taina.rantanen@jyu.fi

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae