Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: 90-vuotiaat arvostavat terveyttä, itsenäisyyttä ja vapautta

Tampereen yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan kotona asuvat tamperelaiset 90-91-vuotiaat ihmiset kokevat edelleen säilyttäneensä itsenäisyytensä, vaikka heidän avuntarpeensa onkin lisääntynyt. Itsenäisyyden tunne nousi myös vapauden kokemuksesta: 90-vuotiaat arvostavat vapauttaan pitkien työurien ja perheistä huolehtimisten jälkeen.

– Ysikymppisten itsenäisyys on hauraampaa, mutta samalla jotenkin realistisempaa kuin nuorempien, sanoo väitöskirjatutkija Jari Pirhonen Terveystieteiden yksiköstä.

– Ysikymppisinä ihmiset eivät voi sulkea silmiään ikääntymisen vaikutuksilta omassa elämässään, jolloin itsenäisyydestä tulee jatkuvasti neuvoteltava ja muuttuva ilmiö, johon sukupuolellakin näyttää olevan vaikutusta, Pirhonen toteaa.

Tutkimus perustuu yliopiston Terveystieteiden yksikössä jo vuodesta 1995 jatkuneen Tervaskantotutkimuksen vuonna 2012 tehtyihin elämäkertahaastatteluihin.

Kotona asumisen mahdollistavat terveys ja toimintakyky olivat haastateltujen mielestä hyvin tärkeitä oman itsenäisyyden takaajina.

Toimintakykyyn suhtautumisesta tutkijat löysivät mielenkiintoisen sukupuolieron. Miehet kokivat olevansa itsenäisiä pystyessään liikkumaan kotinsa ulkopuolella, naiset perustivat itsenäisyytensä kodin seinien sisällä pärjäämiseen. 90-vuotiaat tukivat itsenäisyyttään myös leikittelemällä ikään liittyvillä rooliodotuksilla.

Tutkimus toi esiin mielenkiintoisen näkökohdan meneillään olevaan palvelujärjestelmämuutokseen, jossa laitosten sijaan vanhusten halutaan asuvan kotonaan  avopalvelujen turvin.

– Meidän haastateltavammekin toki sanoivat asuvansa kaikkein mieluiten omassa kodissaan, mutta ei välttämättä siksi, että koti olisi parempi, vaan siksi, että kuva laitoshoidosta oli huono, jopa pelottava.

– Laitoksen pelko ja aito halu asua omassa kodissaan ovat kaksi aivan eri asiaa. Syntyy ajatus, että kotihoidon hegemonian sijaan inhimillisempää olisi monen ihmisen kohdalla ympärivuorokautisen hoidon kehittäminen oikeasti ihmislähtöisemmäksi, tutkija Jari Pirhonen painottaa.

Jari Pirhonen, Hanna Ojala, Kirsi Lumme-Sandt ja Ilkka Pietilä: ‘Old but not that old’: Finnish community-dwelling people aged 90+ negotiating their autonomy. Ageing and Society, Published online: 03 June 2015

Linkki artikkeliin:
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9749303&fulltextType=RA&fileId=S0144686X15000525

Lisätietoja:
Tutkija Jari Pirhonen, 050 318 7336, jari.pirhonen@uta.fi

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae