Siirry pääsisältöön

Suomen Akatemian Tutkiva työpaja: kulttuurit, hyvinvointi ja terveys 30.11.2015

Tutkivassa työpajassa Jyväskylän yliopistolla pohditaan tutkijoiden ja eri hallintosektoreiden asiantuntijoiden kesken, miten kulttuuri ja hyvinvointi kytkeytyvät toisiinsa, miksi kulttuurin hyvinvointimahdollisuuksien tunnistaminen on ajankohtaista, mitä tutkimustarpeita tunnistetaan, millaisia yhteistyön ja verkottumisen foorumeita on ja millaisia tarvitaan.

TUTKIVA TYÖPAJA

 KULTTUURIT, HYVINVOINTI JA TERVEYS
– kehityksen ja tutkimuksen uudet suunnat ja yhteistyö

Aika: maanantai 30.11.2015 klo 11.00-16.45

Paikka: Jyväskylän pääkirjasto, Minnansali, Vapaudenkatu 39-40

Tutkivassa työpajassa pohditaan tutkijoiden ja eri hallintosektoreiden asiantuntijoiden kesken, miten kulttuuri ja hyvinvointi kytkeytyvät toisiinsa, miksi kulttuurin hyvinvointimahdollisuuksien tunnistaminen on ajankohtaista, mitä tutkimustarpeita tunnistetaan, millaisia yhteistyön ja verkottumisen foorumeita on ja millaisia tarvitaan.

 Työpajassa nähdään myös teemaan liittyviä tutkimushankkeita esittelevä posterinäyttely.

 Lisätietoja: tiedeasiantuntija Tiina Forsman p. 0295 33 5013, etunimi.sukunimi@aka.fi.

Ohjelma

11.00 – 11.45 Ilmoittautuminen ja lounas, sali 1
Posterinäyttely, Minnansali
11.45 – 12.00 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet

 Ihminen kulttuuria omaksuvana ja luovana olentona, osallisuus ja muutos
Professori Pauline von Bonsdorff, Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta, Suomen Akatemia
Professori Sarianna Sipilä, Terveyden tutkimuksen toimikunta, Suomen Akatemia

12.00 – 13.15 Näkökulmia kulttuurin ja hyvinvoinnin kytköksistä (10min. esitykset)

•Taiteista hyvinvointia: suuntana tasa-arvoinen, mukaan ottava ja luova Suomi
Yliopistonlehtori Kai Lehikoinen, Taideyliopisto

 •Hyvinvointi: kehollisuus, käsillä tekeminen ja muotoilu
Professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Helsingin yliopisto

•Kulttuuri lasten ja nuorten arjessa
Tutkijatohtori Elina Pekkarinen, Nuorisotutkimusverkosto

•Mielen hyvinvointi ja ikä
Tutkimusjohtaja Katja Kokko, Jyväskylän yliopisto

•Yhdyskuntasuunnittelu ja hyvinvointi
Professori Marketta Kyttä, Aalto-yliopisto

•Musiikki ja mieli
Professori Jaakko Erkkilä, Jyväskylän yliopisto

•Taiteen hyvinvointivaikutusten arviointi
Professori Marja-Liisa Honkasalo, Turun yliopisto

13.15 – 13.30 Keskustelua

13.30 – 14.00 Taide laitosympäristössä – demo ja kokemusten ja vastaanoton esittely

”Oodi kellolle yössä” (Pablo Neruda)
Näyttelijä Jussi Lehtonen ja muusikko Mikko Perkola

14.00 – 14.20 Kahvi ja jaloittelua

14.20 – 15.30 Oppimiskahvila – kulttuurin ja hyvinvoinnin kytköksiä

Teemaryhmät:
•Taide ja hyvinvointi kuuluvat kaikille – osallistavuus
•Yhdyskuntasuunnittelu ja hyvinvointi
•Taide, kulttuuri ja palvelujärjestelmät

Kysymyksiä pohdittavaksi:

o Kehityksen pullonkaulat

o Tulevaisuuden lippulaivat

o Tutkimustarpeet

15.40 – 16.45 Teemakeskustelujen esittely

Kommenttipuheenvuoroja
Neuvotteleva virkamies Ismo Suksi, Sosiaali- ja terveysministeriö
Kulttuuriasianneuvos Petra Havu, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Keskustelua

16.45 Tilaisuuden päättäminen

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae