Siirry pääsisältöön

Työ­suo­je­lu­ra­has­to pal­kit­si 40-vuo­tis­juh­las­saan Jy­väs­ky­län yli­opis­ton työ­urien jat­ka­mis­ta tut­ki­van JAT­KIS-hank­keen

Työsuojelurahasto palkitsi kolme ajankohtaista hanketta, jotka ovat kehittäneet suomalaista työelämää tuottamalla uutta ja merkittävää tietoa sekä hyviä käytäntöjä.

Jyväskylän yliopiston tutkimushanke Ikääntyneiden työurat – työssä jatkaminen ja eläkkeellä työskentely (JATKIS), Tessa Horilan väitöstutkimus Jyväskylän yliopistossa Vuorovaikutusosaamisen yhteisyys työelämän tiimeissä sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämishanke Kognitiivisen ergonomian parantaminen hoitotyössä vastaanottivat palkinnot 9. toukokuuta Helsingissä. Edellisen kerran rahasto myönsi tunnustusstipendejä vuonna 2009.

Jatkis-hankkeesta uutta tietoa eläkesiirtymistä

Jyväskylän yliopiston Jatkis-hanke tuotti uutta tietoa yli 50-vuotiaiden hoitajien eläkkeelle siirtymisen ja eläkkeellä työskentelyn aikomuksista. Kontekstina oli vuoden 2017 eläkeuudistus ja tarve työurien pidentämiseen.

– Merkittävä osa yliopistosairaalan hoitajista oli halukkaita jatkamaan työskentelyä 63 ikävuoden jälkeen, apulaisprofessori Mikaela von Bonsdorff liikuntatieteellisestä tiedekunnasta ja Gerontologian tutkimuskeskuksesta sanoo.

– Työssä jatkamista ajatellen on kuitenkin tärkeää huomioida iän myötä lisääntyvät yksilölliset erot terveydessä ja kunnossa sekä voimavaroissa. Elämään kuuluvista haasteista selviydytään eri keinoin eteenpäin. Resilienssi työelämässä voi tarjota mahdollisuuksia myös työurien pidentämisen kannalta, toteavat hankkeen tutkijakaksoset Mikaela ja Monika von Bonsdorff.

Työsuojelurahasto rahoitti JATKIS-tutkimushanketta vuosina 2015–2018. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi Mikaela von Bonsdorff, ja se toteutettiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.


Lisätietoja:

Apulaisprofessori Mikaela von Bonsdorff, Jyväskylän yliopisto, 0400 342 692, mikaela.vonbonsdorff@jyu.fi
Professori, akatemiatutkija Monika von Bonsdorff, Vaasan yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, 040 541 2524, monika.von.bonsdorff@chydenius.fi

Jyväskylän yliopiston tiedote
JATKIS-hankkeen sivut

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae