Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Onko hyvä vanheneminen mahdollista yli 90-vuotiaalle?

Hyvän, tai ”onnistuneen” vanhenemisen (successful aging) keskeisinä tunnusmerkkeinä pidetään tutkimuksessa yleensä sairauksien puuttumista ja hyvää toimintakykyä.

Jos näitä kriteereitä käytetään, hyvä vanhuus on yli 90-vuotiailla harvinainen ilmiö, kävi ilmi tohtoriopiskelija Lily Nosratyn tutkimuksessa. Aineistona olivat 90-vuotiaat ja sitä vanhemmat tamperelaiset Tervaskannot 90+ -tutkimuksessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin ”onnistuneen” vanhenemisen malleja, joissa fyysinen, psykologinen ja sosiaalinen ulottuvuus yhdistyvät eri tavoin. Mallista riippuen ”onnistuneen” vanhenemisen yleisyys vaihteli 1,6:sta 18,3:een prosenttiin. Se oli yleisempää miehillä ja kotona asuvilla, ja useimpien mallien mukaan se oli tavallisempaa myös nuoremmilla, korkeammin koulutetuilla ja naimisissa olevilla. Hyvin korkeaan ikään ehtineillä parempia hyvän vanhuuden kriteereitä saattaisivat olla autonomia, sopeutuminta ja elämän merkityksellisyyden kokemus, sanoo Lily Nosraty.

Artikkeli: Nosraty L, Hervonen A, Jylhä M. Is there successful aging for nonagenarians? Vitality 90+ study. Journal of Aging Research, Article ID 868797, 9 pages.

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae