Siirry pääsisältöön

Psykososiaalisten riskitekijöiden ja terveyden heikkenemisen välittäjät vanhuudessa (MESH)

Psykososiaalisten riskitekijöiden ja terveyden heikkenemisen välittäjät vanhuudessa (MESH)

Psykososiaalisten riskitekijöiden ja terveyden heikkenemisen välittäjät vanhuudessa (MESH)

Tavoitteena on tarkastella psykososiaalisten tekijöiden ja terveyden heikkenemisen välisiä mekanismeja hyödyntämällä olemassa olevia pitkittäisaineistoja ja kehittämällä edelleen elinaikamallinnuksia. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet vahvan yhteyden psykososiaalisten tekijöiden ja terveyden välillä. Vaikka joitain teorioita on esitetty yhteyden taustalla olevista mekanismeista, niitä ei ole kuitenkaan kyetty testaamaan monitieteisissä ja geneettisesti kontrolloiduissa pitkittäisaineistoissa. Tämä tutkimusprojekti mahdollistaa niiden psykologisten, biologisten ja geneettisten mekanismien tarkemman tutkimuksen, jotka ovat psykososiaalisten tekijöiden, kuten esimerkiksi sosiaalisen tuen, sosiaalisen aktiivisuuden, depressiivisyyden, elämääntyytyväisyyden ja yksinäisyyden ja kuolleisuuden riskin välillä erityisesti iäkkäässä väestössä.

Työssä käytetään hyväksi ainutlaatuisia, jo olemassa olevia kaksos- ja muita aineistoja Suomesta, Ruotsista, Hollannista ja Isosta-Britanniasta. Kansainvälinen ja monitieteinen tutkijaryhmä koostuu epidemiologian, psykologian, tilastotieteen ja vanhenemisen asiantuntijoista. Projektissa käytettävät aineistot ovat: The Finnish Twin Cohort Study, Longitudinal Aging Study of Amsterdam (LASA), Swedish Twin Studies on Aging (Swedish Adoption/Twin Study of Aging and OCTO-Twin), Women´s Health and Aging Study, The Finnish Twin Study of Aging, National Child Developement Study (NCDS) ja English Longitudinal Study of Ageing (ELSA). Nordic Research on Aging -tutkimus ja Ikivihreät -projekti. Yhteensä haastatteluihin ja mittauksiin on osallistunut yli 30 000 tutkittavaa. Psykososiaalisten tekijöiden ja terveyteen liittyvien mittausten ohella saatavilla on kuolintiedot sekä osassa tiedot laitoshoidosta. Tutkimuksen tulokset mahdollistavat erilaisten riskiryhmien tunnistamisen edesauttaen näin terveyden ja toimintakyvyn heikkenemistä ennaltaehkäisevien toimien kehittämistä esimerkiksi erilaisten interventiotutkimusten avulla. Projektin puitteissa tehdään myös tutkimusvierailuja Hollantiin ja Iso-Britanniaan.

Tutkimuksen rahoittaja

Suomen Akatemia

Tutkimusryhmä

Vastuullinen tutkija

Dosentti Tiina-Mari Lyyra, tiina-mari.lyyra[at]jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Tutkijat

Sanna Read, sanna.read[at]lshtm.ac.uk

Timo Törmäkangas, timo.tormakangas[at]jyu.fi terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Tohtoriopiskelijat

Heidi Hietanen, heidi.hietanen[at]jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto  Myöhemmäin iän sosiaalisen kanssakäymisen ennustajat – elämänkulun näkökulma

Katja Pynnönen,katja.pynnonen[at]jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto  Sosiaalisen aktiivisuuden yhteys iäkkäiden ihmisten terveyteen

Keskeiset julkaisut

Lyyra T-M, Lyyra A-L, Lumme-Sandt K,  Heikkinen R-L: Social relations in older adults: Secular trends and longitudinal changes over a 16-year follow-up. Arch Gerontol Geriatr. 2010 Nov-Dec;51(3):e133-8. Epub 2010 Jun 17.

Pynnönen, K., Törmäkangas, T., Heikkinen, R-L., Rantanen, T. & Lyyra. T-M. (2012). Does social activity decrease risk for institutionalization and mortality in older people? The Journals of Gerontology, Series B: Psychological and Social Sciences, 67 (6), 765-774. doi: 10.1093/geronb/gbs076.

Yhteistyötahoja

Vrije University Amsterdam (Dorly Deeg)

Jönköping University (Bo Malmberg)

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae