Siirry pääsisältöön

Väitöstilaisuus: TtM Anna Siukolan väitöstilaisuus perjantaina 26.4.2013 12.00 Tampereella

Sickness absence and working conditions in the food industry. Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön luentosali, Medisiinarinkatu 3. TtM Anna Siukolan työterveyden alaan kuuluva väitöskirjaSickness absence and working conditions in the food industry (Sairauspoissaolot ja työolosuhteet elintarviketeollisuudessa)tarkastetaan 26.4.2013 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.Vastaväittäjänä on professori Kimmo Räsänen (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Clas-Håkan Nygård.

Sairauspoissaolot ja työolosuhteet elintarviketeollisuudessa

Työpaikan poissaolokulttuuri ohjaa työntekijöiden sairauspoissaolokäyttäytymistä

Elintarviketeollisuudessa tehdyn tutkimuksen perusteella työolosuhteet selittivät osin sairauspoissaoloja. Sairauspoissaolokulttuuri ja yksilöllinen kynnys jäädä sairauslomalle olivat tärkeitä sairauspoissaolojen kannalta, kuten myös ryhmähenki, työilmapiiri, kokemus työn arvostuksesta ja läsnä oleva esimies. Tutkimuksen mukaan myös poissaolojen aikaiset työjärjestelyt olivat yhteydessä sairauspoissaoloihin. Lisäksi ikääntyville työntekijöille suunnattu senioriohjelma, jossa oli mahdollisuus yksilöllisiin työjärjestelyihin, alensi pitkien sairauspoissaolojen riskiä, vaikka lyhyiden sairauspoissaolojen riski lisääntyi. Vaikka elintarvikealan työ on fyysistä, eivät fyysiset työolosuhteet nousseet tutkimuksessa esille erityisinä sairauspoissaolojen selittäjinä.

Tuloksiin päädyttiin työterveyden alan väitöskirjatyössä, jossa perehdyttiin työolosuhteiden ja sairauspoissaolojen yhteyksiin. Työolosuhteilla tarkoitettiin psykososiaalisia ja fyysisiä työolosuhteita ja työjärjestelyjä (poissaolon aikaiset työjärjestelyt ja senioriohjelma). Lisäksi tarkasteltiin sairauspoissaoloihin liittyvää kulttuuria ja asenteita. Tutkimus toteutettiin suurehkon elintarvikekonsernin henkilöstölle hyödyntäen ryhmähaastatteluja, kysely- ja sairauspoissaolorekisteritietoja.

Sairauspoissaolot ovat aina ajankohtainen ja työelämää puhutteleva aihe. Niitä on tutkittu laajasti, mutta tutkimukset ovat painottuneet Suomessa julkisen sektorin alueelle. Vaikka elintarviketeollisuus johtaa teollisuudenalojen sairauspoissaolotilastoja, siitä ei ole seurannut alaan kohdennettua tutkimusta.
Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että sairauspoissaoloja selittävät monet muutkin kuin työolosuhteisiin liittyvät tekijät. Se ei kuitenkaan tarkoita, että työterveyshuollon ja työnantajien toimet sairauspoissaolojen minimoimiseksi olisivat turhia. Tutkimuksessa esiin nousseet työolosuhdetekijät ja -järjestelyt ansaitsevat huomiota työpaikkojen henkilöstöhallinnoissa. Myös ikääntyvien työntekijöiden työkykyä tukeva senioriohjelma antoi kannustavia tuloksia, sillä se vähensi pitkien sairauspoissaolojen riskiä. Tieto on erittäin tärkeä, sillä pitkien sairauslomajaksojen tiedetään lisäävän riskiä ennenaikaiseen eläköitymiseen.

Sairauspoissaolokulttuurin merkityksellisyys korostuu silloin kun työntekijät miettivät sairauslomalle jäämistä. Kuitenkin lopullista päätöstä ohjannee yksilöllinen sairauslomalle jäämisen kynnys, jossa punnitaan läsnäolon ja poissaolon hyötyjä ja haittoja. Henkilökohtainen kynnys on tärkeä tekijä työntekijöiden sairauspoissaoloihin liittyvissä päätöksissä lukuun ottamatta tilannetta, jolloin työntekijä on täysin työkyvytön.

******

Anna Siukola on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana Tampereen yliopistossa.

Siukolan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1822, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9103-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1300, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9104-7, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Anna Siukola, puh. 040-7409741, anna.siukola@uta.fi

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae