Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Vanhuuden aktiivisuutta arvioiva uusi mittari julkaistu

Jyväskylän yliopistossa on kehitetty mittari, jolla voi arvioida iäkkäiden ihmisten aktiivisuutta. Aktiivisuus tarkoittaa oma-aloitteisuutta ja sitä, että itse tekee jotain tärkeinä pitämiensä asioiden eteen.

Mittari koostuu sarjasta kysymyksiä, jotka voi esittää haastatellen tai kyselylomakkeella. Vastausten perusteella lasketaan aktiivisuutta kuvaava pistemäärä.

– Mittarin avulla voimme tuottaa uutta tietoa siitä, kuinka iäkkäät ihmiset itse pyrkivät edistämään hyvinvointiaan omien tavoitteidensa mukaisesti, omien kykyjensä ja mahdollisuuksiensa puitteissa. Iäkkäiden ihmisten hyvinvointia on usein tutkittu ikään kuin se olisi ainoastaan riippuvainen ulkoisista olosuhteista. Uusi mittarimme avaa toisenlaisen näkökulman vanhuuden tutkimukseen, koska se ottaa huomioon ihmisten oman pyrkimyksen hyvinvointinsa edistämiseen, professori Taina Rantanen kertoo.

Mittarin kehittäminen kesti vuoden ja toteutettiin Euroopan tutkimusneuvoston rahoittamassa hankkeessa, jonka aiheena on aktiivisena vanheneminen. Professori Rantaselle vuonna 2016 myönnetty poikkeuksellisen ansioituneille tutkijoille suunnattu yli kahden miljoonan euron rahoitus oli ensimmäinen laatuaan Jyväskylän yliopistossa. Mittarin kehittäminen oli AGNES-tutkimuksen ensimmäinen vaihe ja siihen osallistui yhteensä 235 60-94-vuotiasta henkilöä.

– Mittarin kehittämisen kaikissa vaiheissa kysyimme iäkkäiltä ihmisiltä palautetta. Pidimme tärkeänä selvittää etenkin sitä, onko heidän mielestään mittarissa mukana oleelliset asiat.  Miten edes voi pyrkiä edistämään hyvinvointia, jollei tutkimuksen osallistujien mielipide asiasta ole tiedossa, Rantanen miettii.

– Aktiivisuus on yksilöllistä. Se pohjautuu kunkin omiin tavoitteisiin ja omaan maailmankatsomukseen.  Yksi on kiinnostunut luonnossa liikkumisesta, toinen pitää kodin viihtyisyyden edistämistä tärkeänä ja kolmas ottaa vastuuta yhteisten asioiden edistämisestä esimerkiksi järjestöissä ja neljäs on keskittynyt nikkarointiin tai käsitöihin. Liikunta on tärkeä aktiivisuuden muoto mutta ei ainoa. Nykykäsityksen mukaan kaikenlainen mieluisa ja myönteinen aktiivisuus on mielialalle ja hyvinvoinnille edullista, Rantanen selventää mittarin rakentamisen taustaa.

Mittarin tarkoitus on, että aktiivisuudeltaan erilaiset ihmiset saisivat myös erilaisia tuloksia. Osioanalyysien perusteella tämä toteutuu nyt valmistuneessa mittarissa hyvin. Lisäksi analyysit osoittivat, että mittari tuottaa luotettavia tuloksia ja mittaa sitä mitä oli tarkoituskin eli iäkkäiden ihmisten aktiivisuutta keskeisillä elämänaloilla.

Parhaillaan käynnissä olevassa AGNES-tutkimuksen toisessa vaiheessa selvitetään, mitkä asiat ovat yhteydessä aktiivisuuteen ja mitä seurauksia aktiivisuudella on. Tähän asti saadut tulokset viittaavat siihen, että korkeampi aktiivisuus on hyvinvoinnille suotuisampaa kuin vähäinen aktiivisuus.

-Jatkossa haluamme kuitenkin tarkastella asiaa yksityiskohtaisemmin ottaen huomioon esimerkiksi henkilön toimintakyky, hänen asuinympäristönsä ja sosiaalisen ympäristönsä piirteet sekä kunkin yksilölliset ominaisuudet. Tavoitteena on tutkia 1000 henkilöä, jotka ovat iältään 75, 80 tai 85 vuotta, Rantanen kertoo.

– Mittarihankkeeseen osallistuneiden 235 henkilön lisäksi olemme tutkineet jo lähes 200 75-vuotiasta jyväskyläläistä henkilöä. Seuraavaksi kutsumme tutkimukseen 80-vuotiaita henkilöitä Jyväskylän alueelta. Käynnissä olevaan tutkimukseen kuuluu haastattelu, joka tehdään kunkin kotona sekä toimintakykylaboratoriossa tehtävä tutkimus.

-Toivon, että tutkimuskutsun saaneet henkilöt suhtautuvat asiaamme myönteisesti ja osallistuvat tutkimukseen. Osallistumalla tutkimukseen voi auttaa meitä saamaan uutta pätevää tietoa ikääntymisestä. Muulla tavoin pätevää tietoa siitä ei saakaan kuin suoraan iäkkäiltä ihmisiltä itseltään.

Lisätietoja:

Taina Rantanen, Gerontologian tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto,  puhelin  040-8053590, taina.rantanen@jyu.fi

Lähde:  Rantanen T, Portegijs E, Kokko K, Rantakokko M, Törmäkangas T, Saajanaho M. Developing an Assessment Method of Active Aging: University of Jyväskylä Active Aging Scale. Journal of Aging and Health 2018. DOI: 10.1177/0898264317750449

AGNES-tutkimuksen sivut

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae