Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Parempi työkyky ennakoi yrityksen menestymistä

Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa havaittiin yksikön henkilöstön korkeamman keski-iän olevan yhteydessä koettuun huonompaan työkykyyn. Henkilöstön parempi työkyky ennakoi puolestaan yrityksen parempaa menestymistä. Henkilöstön työkykyä voidaan tukea osallistavalla johtamisella ja yksikön voimavarojen kohdentamisstrategioilla.

Henkilöstön iän, työkyvyn ja yrityksen menestymisen välinen suhde mallinnettiin yksikkötasolla

Organisaatioissa työskentelee yhä enemmän ikääntyneitä työntekijöitä, joiden työkykyä tulisi tukea. Yrityksen menestyksekäs toiminta rakentuu tyypillisesti henkilöstön varaan.

–       Yksilön työkykyyn kiinnitetään entistä enemmän huomiota ja sen yhteys esimerkiksi sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyteen tunnetaan jo suhteellisen hyvin. Tässä tutkimuksessa mallinsimme työkyvyn ja yrityksen menestymisen välistä yhteyttä yksikkötasolla, kertoo dosentti Monika von Bonsdorff Jyväskylän yliopistosta.

Suomalaisista metalli- ja vähittäiskaupan alan yrityksistä kerätyssä toimipaikka- ja henkilöstötasoisessa aineistossa havaittiin työkyvyn ja toimipaikan menestymisen välillä positiivinen yhteys. Tulos viittaa siihen, että työkykyä olisi syytä tarkastella organisaation jaettuna ominaisuutena, ei ainoastaan yksilön ominaisuutena.

Tutkimuksessa havaittiin, että työkykyä voitiin tukea osallistavien henkilöstökäytäntöjen avulla, joita ovat esimerkiksi tiedonjakaminen, tulospalkkaus, tiimityö tai voimaannuttaminen. Lisäksi havaittiin yksikön tehokkaiden voimavarojen kohdentamisstrategioiden vähentävän korkean iän ja yksikön työkyvyn välistä negatiivista suhdetta. Voimavarojen kohdentamisstrategioita voivat olla valikointiin, optimointiin ja kompensaatioon liittyvät strategiat, joilla pyritään mukautumaan ikääntymisen mukanaan tuomaan voimavarojen vähenemiseen. Työntekijät voivat esimerkiksi helpottaa työn tekemistä sopivia apuvälineitä käyttämällä tai muokata tavoitteitaan.

–       Tutkimuksemme osoitti, että yksikön työkykyä voitaisiin tukea tehokkaimmin yhdistämällä osallistavia henkilöstökäytäntöjä ja yksikön voimavarojen kohdentamisstrategioita. Näin työpaikoilla pystyttäisiin vastaamaan työntekijöiden päivittäiseen tuen tarpeeseen paremmin.

Tutkimus toteutettiin Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksen Gerontologian tutkimuskeskuksessa. Tulokset perustuvat Työterveyslaitoksen ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun vuonna 2011 keräämään metalliteollisuuden ja vähittäiskaupan alan kyselyaineistoon, jonka kohteena olivat johto (toimipaikkatasoinen aineisto) ja henkilöstö (henkilöstötasoinen aineisto). Tutkijaryhmä koostuu Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun, University of Floridan ja University of Minnesotan tutkijoista.

Työsuojelurahaston ja Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen tulokset julkaistiin Journal of Management -lehdessä, joka on johtamisen alan kansainvälinen huippulehti.

Lisätietoja:

Akatemiatutkija, dosentti Monika von Bonsdorff, Gerontologian tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto, p. 040 541 2524, monika.bonsdorff@jyu.fi.

Alkuperäisjulkaisu:

von Bonsdorff, M. E., Zhou, L., Wang, M., Vanhala, S., von Bonsdorff M. B., & Rantanen T. 2016. Employee Age and Company Performance: An Integrated Model of Aging and Human Resource Management Practices. Journal of Management, online first, DOI: 10.1177/0149206316662314.

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae