Siirry pääsisältöön
Keski-iässä Koetut Alaselkäkivut Ennustavat Vanhuuden Liikkumis- Ja Toimintakykyä

Keski-iässä koetut alaselkäkivut ennustavat vanhuuden liikkumis- ja toimintakykyä

Alaselkäkipu on hyvin yleinen työ- ja toimintakykyä uhkaava terveysongelma, joka koskettaa lähes jokaista aikuista jossakin elämänvaiheessa. Uudessa Tampereen Yliopiston tutkimuksessa tarkasteltiin alaselkäkivun kehityspolkuja keski-iästä eläkeikään suomalaisilla kuntatyöntekijöillä, sekä niiden yhteyttä myöhempään liikkumis- ja toimintakykyyn. Tulokset osoittavat, että keski-iässä selkäkivuista usein tai ajoittain kärsineillä on selvästi enemmän liikkumiskyvyn ongelmia sekä vaikeuksia suoriutua itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista vanhuudessa verrattuna harvoin selkäkipuja kokeneisiin.

 

Tutkimus perustuu vuonna 1980 alkaneen FLAME-seurantatutkimuksen aineistoon. FLAME-tutkimuksessa on seurattu kyselytutkimusten avulla Suomalaisten kuntatyöntekijöiden työn vaikutuksia terveyteen sekä toiminta- ja työkykyyn työssäolon aikana ja eläkeiässä.

Tutkittavilta kysyttiin koetuista selkäkivuista yhteensä neljä kertaa 16 vuoden seurannan aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa aineistosta ryhmiä, joiden selkäkipujen esiintyvyys noudatti samankaltaista kehitystä.

-Löysimme kolme erillistä, melko vakaata alaselkäkipujen kehityspolkua – korkean, keskimääräisen ja matalan. Alkutilanne ennusti selkäkipujen kehitystä siten, että seurannan alussa useasti selkäkivuista kärsineet hyvin todennäköisesti raportoivat selkäkipuja myös seurannan edetessä ja ne henkilöt, jotka olivat alussa kivuttomia, olivat todennäköisimmin kivuttomia myös seurannan lopussa, tutkimuksen ensimmäinen kirjoittaja, fysioterapeutti ja Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Saila Kyrönlahti kertoo.

Tutkimuksen tulokset ovat linjassa aikaisemman tutkimustiedon kanssa, joka on osoittanut, että alttius selkäkipuihin kasvaa, mikäli taustalla on aikaisempia selkäkipujaksoja.

Poikkeuksellista tässä tutkimuksessa oli pitkä seuranta-aika työntekijöitä seurattiin työiästä eläkkeelle ja vanhuuteen saakka. Aikaisemmissa tutkimuksissa ei myöskään ole tutkittu aiemmin koettujen selkäkipujen yhteyttä vanhuuden liikkumis- ja toimintakykyyn. Tässä tutkimuksessa liikkumiskyvyn ja toimintakyvyn ongelmia tarkasteltiin 28 vuotta seurantatutkimuksen alkamisen jälkeen.

-Tuloksemme osoittivat, että henkilöillä, joiden selkäkivut noudattivat korkeaa selkäkivun kehityspolkua, oli huomattavasti korkeampi riski kärsiä vanhuudessa liikkumiskyvyn ongelmista. Heillä oli myös muita useammin vaikeuksia suoriutua itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista. Tämä yhteys säilyi, vaikka analyyseissa huomioitiin ikä, elintavat, työn tyyppi (toimistotyö vs. manuaalinen työ) ja sairaudet.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että alaselkäkivuilla voi olla kauaskantoisia seurauksia, ja korostavat siten alaselkäkipujen hallinnan ja niiden ehkäisyn tärkeyttä jo työikäisillä.

 

Tutkimusartikkeli julkaistiin European Journal of Public Health -lehdessä:

Kyrönlahti S, Nygård CH, KC Prakash, Neupane S 2021. Trajectories of low back pain from midlife to retirement and functional ability at old age. European Journal of Public Health, 2021; ckab191, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab191

 

Lisätietoja:

Saila Kyrönlahti

Väitöskirjatutkija

saila.kyronlahti@tuni.fi

+358503182275

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae