Siirry pääsisältöön

1-4 tutkijatohtorin tehtävää Jyväskylän yliopistossa

Jyväskylän yliopiston monitieteiseen hyvinvoinnin tutkimuksen JYU.Well -yhteisöön haetaan tutkijatohtoreita. Avoinna on 1-4 tutkijatohtorin tehtävää ajalle 2.5.2022 – 31.12.2024 tai sopimuksen mukaan.

 

Tehtävät ja edellytykset

Jyväskylän yliopistoon on perustettu monitieteinen hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö JYU.Well, joka vahvistaa yliopiston strategiaa ”Osaava ja hyvinvoiva ihminen” kokoamalla yhteen ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää tutkimusta, koulutusta ja asiantuntijoita Jyväskylän yliopistosta. Samalla se pyrkii lisäämään tutkimuksen vaikuttavuutta ja tarjoaa verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuuksia alueellisille, valtakunnallisille ja kansainvälisille hyvinvointialan toimijoille. JYU.Well pyrkii kehittämään tieteellistä ymmärrystä hyvinvoinnista ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä aiempaa kokonaisvaltaisemmalla, eri tieteenalojen näkökulmia yhdistävällä hyvinvoinnin tarkastelulla.

Nyt haettavana olevien tutkijatohtorien tehtävänä on tehdä korkeatasoista tutkimusta yhteistyössä eri tieteenalojen edustajien kanssa, tukea monialaista hyvinvoinnin tutkimuksen ja toiminnan kehittämistä sekä osallistua täydentävän rahoituksen hankkimiseen. Tutkijatohtorin odotetaan osallistuvan myös yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen yhdessä JYU.Well -tutkijayhteisön kanssa.

Tutkijatohtorin tehtävään valittavalta odotetaan näyttöä tutkimuksesta, joka merkittävällä tavalla kontribuoi hyvinvoinnin tutkimukseen sekä tutkimussuunnitelmaa, joka osoittaa valmiuksia kytkeä omia tutkimusnäkökulmia JYU.Well-kokonaisuuteen ja muiden tutkimusalojen hyvinvointitutkimukseen (osoitettu kytkös Jyväskylän yliopiston tutkimusryhmään sekä tähän liittyvä suosittelija).

Tehtävään valittavalta edellytetään tutkimusalueelle soveltuvaa tohtorin tutkintoa esimerkiksi humanistis-yhteiskuntatieteelliseltä, informaatio- tai muun teknologian, kasvatuksen tai psykologian, kauppatieteiden, liikunta- tai terveystieteiden, luonnontieteiden, lääketieteiden tai oikeustieteiden alueelta. Eduksi katsotaan vahva metodologinen osaaminen, näyttö monitieteisestä tutkimuksesta ja monitieteisiin tutkimushankkeisiin osallistumisesta.

 

Lisätietoja ja hakuohjeet löydät täältä: Avoin työpaikka (saima.fi)

 

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae