Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Ikäihmisten yksinäisyys ja alakulo helpottavat ajan myötä

Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa todettiin että yksinäisyys ja alakulo ovat normaaleja reaktioita ikääntymisen mukanaan tuomiin kielteisiin muutoksiin terveydessä ja sosiaalisessa verkostossa, mutta pitkittyessään ne voivat uhata ikääntyneiden ihmisten terveyttä.

Vasta julkaistun tutkimuksen tulokset osoittivat, että yksinäisyys ja alakulo lievittyivät hieman ajan kuluessa, mutta ryhmäaktiviteetteja ja neuvontaa sisältänyt interventio ei nopeuttanut lievittymistä eikä vaikuttanut masennusoireisiin. Neuvojen saamisen ja kiintymyksen kokemus lisääntyivät.  Muutos oli samanlaista sekä interventioryhmässä että kontrolliryhmässä, joka ei osallistunut interventioon.  Sosiaalisen liittymisen kokemus lisääntyi hieman interventioon osallistuneilla.

– Tutkimuksessa kaikki osallistuivat yhteen kahdenkeskiseen neuvontaan, minkä jälkeen interventioryhmäläiset osallistuivat joko liikuntaryhmään, virikeryhmään tai henkilökohtaiseen neuvontaan oman valintansa mukaan kuuden kuukauden ajan. Kaikki interventiomuodot sisälsivät ja edistivät myönteistä sosiaalista vuorovaikutusta, kertoo tohtorikoulutettava Katja Pynnönen.

Myös kontrolliryhmän jäsenillä tapahtui myönteistä muutosta yksinäisyyden ja alakulon kokemuksessa.

– Sosiaalista vuorovaikutusta edistänyt interventio ei lieventänyt yksinäisyyden tai alakulon kokemuksia sen enempää kuin mitä tapahtui kontrolliryhmässä. Tämä on yllättävää, koska aiemmin on saatu viitteitä siitä, että vuorovaikutusta edistävä ryhmätoiminta saattaa helpottaa iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden kokemusta. On mahdollista, että pelkästään tutkimukseen osallistuminen ja kontrolliryhmänkin saama yksi käynti neuvojan luona motivoivat kontrolliryhmäläisiä lisäämään aktiivisuuttaan tai vahvistivat omien voimavarojen tunnistamista. He ehkä ryhtyivät omaehtoisesti ratkaisemaan yksinäisyysongelmaansa, toteaa Pynnönen.

Tutkimus on osa GeroCenterin, Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän kaupungin yhteistyössä toteuttamaa HyväMieli-hanketta, joka aloitettiin vuonna 2008. Tutkimukseen osallistui 223 alakuloa tai yksinäisyyden kokemuksia raportoinutta 75-79-vuotiasta henkilöä, joista 105 oli interventio- ja 118 kontrolliryhmässä. Tutkimus kesti 1,5 vuoden ajan. Haastatteluilla kerättiin tietoa tutkimukseen osallistujien terveydestä, sosiaalisista suhteista ja osallistumisesta sekä yksinäisyyden, alakulon ja yhteisyyden kokemuksista.

Tutkimus on julkaistu Aging & Mental Health -lehdessä:

Pynnönen Katja, Törmäkangas Timo, Rantanen Taina, Tiikkainen Pirjo & Kallinen Mauri. (2016): Effect of a social intervention of choice vs. control on depressive symptoms, melancholy, feeling of loneliness, and perceived togetherness in older Finnish people: a randomized controlled trial, Aging & Mental Health, doi: 10.1080/13607863.2016.1232367

http://dx.doi.org/10.1080/13607863.2016.1232367

Lisätietoja:

Katja Pynnönen, Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, katja.pynnonen@jyu.fi, puh. 040 805 4314

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae