Menopaussi ei vaikuta ainoastaan naisen mahdollisuuksiin tulla raskaaksi, vaan sen ajankohta on yhteydessä myös muun muassa sydän- ja verisuonitautien, monien syöpien ja osteoporoosin riskiin.

– Vaikka tulevan menopaussin ajankohdan määrittäminen tarkasti on vaikeaa, likimääräinenkin arvio siitä voi olla erittäin hyödyllinen. Menopaussin ennakointia tarvitaan terveyteen, perhesuunnitteluun ja vaihdevuosioireiden hoitoon liittyvissä kysymyksissä, kertoo väitöskirjatutkija Matti Hyvärinen Gerontologian tutkimuskeskuksesta Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Tutkimuksessa muodostettujen ennustemallien avulla menopaussin ajankohta pystyttiin ennustamaan keskimäärin noin puolen vuoden tarkkuudella tutkimukseen osallistuneille keski-ikäisille naisille.

– Kehitettyjä ennustemalleja voidaan tulevaisuudessa soveltaa esimerkiksi vaihdevuosilaskurin muodostamiseen, jonka avulla myös nuoremmat naiset voisivat arvioida tulevan menopaussin ajankohtaa, Hyvärinen sanoo.

Tutkimus toteutettiin Gerontologian tutkimuskeskuksessa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa osana laajempaa Estrogeeni, vaihdevuodet ja toimintakyky (ERMA) -tutkimusta, jota johtaa akatemiatutkija Eija Laakkonen. ERMA-tutkimuksen osallistujat olivat 47–55-vuotiaita Jyväskylän seudulla asuvia naisia. Vaihdevuosien siirtymävaiheessa olleet naiset kutsuttiin seurantatutkimukseen, jossa he kävivät mittauksissa 3–6 kuukauden välein, kunnes heidän todettiin ohittaneen vaihdevuodet. Tutkimusprojektia ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, Euroopan komissio ja Juho Vainion säätiö

Alkuperäinen tutkimusartikkeli:

Hyvärinen, M., Karvanen, J., Aukee, P., Tammelin T. H., Sipilä, S., Kujala, U. M., Kovanen, V., Rantalainen, T. & Laakkonen, E. K. Predicting the Age at Natural Menopause in Middle-Aged Women. Menopause, April 12, 2021.

Lisätietoja: