Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Lähijärvi ja ympäristön vaihtelevuus houkuttelevat ikääntyneet ulkoliikuntaan

Asuinympäristöllä on merkitystä iäkkäiden ihmisten liikunnalle.

– Järvenranta on usein tasaista aluetta, jolloin kävelijä ei rasitu liikaa ja on siten suotuisa kävelyvaikeuksia kokeville iäkkäille ihmisille. Kun kävelykyky on hyvä, voi elinympäristöiltään rikas ja liikunnan kannalta haasteellisempi luontoalue olla mieluinen liikkumisympäristö, pohtii Kirsi Keskinen. Hän valmistelee Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa väitöskirjaa ympäristön piirteiden ja iäkkäiden ihmisten ulkona liikkumisen yhteyksistä.

Kun kodin lähiympäristössä on järvi ja ympäristö on vaihtelevaa, kävelyvaikeuksia omaavat henkilöt liikkuvat ulkona enemmän kuin vertaisensa, joiden lähiympäristössä ei ole näitä piirteitä. Iäkkäät henkilöt, jotka eivät koe kävelyvaikeuksia, taas liikkuvat todennäköisesti enemmän, kun kodin lähiympäristöön ulottuu erilaisia elinympäristöjä sisältävä iso luontoalue. Kävelykyvyn heikentyessä ympäristön liikkumiseen houkuttelevat piirteet saattavat muuttua.

– Järvien läheisyys ja maankäytön monipuolisuus olivat kuitenkin yhteydessä lähiluonnon kokemiseen ulkoliikuntaan houkuttavana riippumatta siitä, oliko henkilöllä kävelyvaikeuksia. Tutkimustulosten perusteella näitä ympäristönpiirteitä voisi suosittaa otettavaksi yhdyskuntasuunnittelussa huomioon ikääntyneiden ihmisten ulkoliikunnalle tärkeinä tekijöinä, Keskinen sanoo.

Tutkimus tehtiin haastattelemalla 848 Jyväskylässä tai Muuramessa itsenäisesti kotonaan asuvaa 75-90 -vuotiasta henkilöä ja määrittämällä paikkatietomenetelmillä kodista korkeintaan 500 metrin ja 1000 metrin etäisyydellä olevia ympäristönpiirteitä. Tutkimuksen osallistujat jaettiin kahteen ryhmään sen perusteella raportoivatko he vaikeuksia 500 metrin kävelemisessä vai eivät.

Tutkimus on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Maantieteelliset piirteet ja iäkkäiden henkilöiden liikkuminen ulkona (GEOage) -projektia. Keskisen väitöstutkimusta rahoittaa myös Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Lisätietoja:
Projektitutkija Kirsi Keskinen, Gerontologian tutkimuskeskus ja liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto; kirsi.e.keskinen@jyu.fi; puh. 040 8054203

Alkuperäisjulkaisu: Keskinen KE, Rantakokko M, Suomi K, Rantanen T, Portegijs E. Nature as a facilitator for physical activity: Defining relationships between the objective and perceived environment and physical activity among community-dwelling older people. Health and Place. 2018; 49: 111-119. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2017.12.003

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae