Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Vapaaehtoistyössä apua saaneet iäkkäät henkilöt eivät kokeneet itseään passiivisiksi vastaanottajiksi, vaan ylläpitivät vastavuoroisuutta monin keinoin. — Gerontologian tutkimuskeskus

Tutkimusjulkaisu: Vapaaehtoistyössä apua saaneet iäkkäät henkilöt eivät kokeneet itseään passiivisiksi vastaanottajiksi, vaan ylläpitivät vastavuoroisuutta monin keinoin.

Vapaaehtoistyö, ulkoliikunta ja vanhusten hyvinvointi -hankkeessa apua saaneille henkilöille tehtyjen haastattelututkimusten ja laadullisen analyysin tulokset osoittivat, että myös apua saaneet vanhukset kokivat osaltaan antaneensa suhteessaan vapaaehtoistyöntekijöihin.

Apua saaneet henkilöt kokivat saaneensa laajemman elämänpiirin, mielialan kohenemista, kokeneet itsensä arvokkaaksi ja mahdollisuuden tehdä normaalielämään kuuluvia asioita. Antamisen puolella he kokivat, että heillä oli mahdollisuus antamiseen ja toisaalta auttajan huomioon ottaminen.

Tutkimustulokset on julkaistu alan kansallisessa tieteellisessä aikakauslehdessä. Äyräväinen I, Lyyra T-M, Lintunen T, Rantanen T. Vastavuoroisuus ikääntyneiden ihmisten vapaaehtoistyössä apua saaneiden henkilöiden kokemana. Gerontologia 26(3):172-182, 2012.

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae