Siirry pääsisältöön

Väitös 29.5.2020: Hyvä kuulo tukee ikääntyneiden elämänlaatua ja arjen aktiivisuutta (Polku)

TtM, PsM Hannele Polun gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja ”Associations of hearing difficulties, life-space mobility, quality of life and depressive symptoms among older adults” tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa 29.5.2020 klo 12.00 alkaen. Vastaväittäjänä toimii professori Sirpa Hartikainen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Taina Rantanen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstä on mahdollista seurata verkossa, linkki tiedotteen lopussa.

Arjen eri tilanteissa koetut kuulovaikeudet vähentävät ikääntyneiden henkilöiden liikkumista elinpiirissään sekä elämänlaatua. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyn väitöstutkimuksen tulosten mukaan kuulolaitteen käytöstä enemmän hyötyä kokevilla henkilöillä liikkumisaktiivisuus on suurempaa verrattuna niihin, joiden kokema hyöty on vähäisempi. Vähentynyt liikkumisaktiivisuus oli yhteydessä suurempaan masennusoireiden määrään.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin ikääntyneiden ihmisten kuulovaikeuksien ja kuulolaitteesta koetun hyödyn yhteyttä elinpiirissä liikkumiseen ja kuulovaikeuksien yhteyttä elämänlaatuun. Lisäksi tarkasteltiin elinpiirissä liikkumisen yhteyttä masennusoireiden esiintymiseen. Elinpiirissä liikkuminen kuvaa paitsi yksilön liikkumiskykyä, myös hänen mahdollisuuksiaan osallistua erilaisiin kodin ulkopuolisiin tapahtumiin jokapäiväisessä elämässään.

– Tulosten perusteella vanhuusiässä tyypillisesti koetut kuulovaikeudet rajoittavat näitä mahdollisuuksia ja vaikuttavat täten ikääntyneiden henkilöiden päivittäiseen toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Asianmukaisilla apuvälineillä, kuten henkilölle sopivan kuulolaitteen käytön avulla, voidaan mahdollisesti lievittää kuulon heikentymisen aiheuttamia vaikeuksia ja tukea ikääntyneiden henkilöiden aktiivista osallistumista yhteiskuntaan, väitöskirjatutkija Hannele Polku sanoo.

Kuulovaikeudet ovat hyvin yleisiä ikääntyneillä henkilöillä. Tutkimusten mukaan yli puolella 70 vuotta täyttäneistä henkilöistä on kuulovaikeuksia. Eliniänodotteen kasvaessa myös kuulovaikeuksia kokevien määrä lisääntyy, joten aihe koskettaa suurinta osaa ikääntyneestä väestöstä.

– Kuulovaikeudet nähdään usein ikääntymisen välttämättömänä seurauksena ja tämän vuoksi niiden vaikutus ikääntyneiden ihmisten päivittäiseen elämään jää helposti liian vähälle huomiolle, Polku sanoo.

Ymmärtämällä näitä yhteyksiä paremmin voidaan tunnistaa varhaisemmassa vaiheessa ne henkilöt, joilla on kohonnut riski psyykkisen ja fyysisen toimintakyvyn heikentymiseen tulevaisuudessa.

– Varhainen tunnistaminen voi myös auttaa kohdistamaan toimintakykyä ylläpitäviä interventioita aiemmassa vaiheessa. Esimerkiksi julkisten tilojen ja toimintojen suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että ympäristö mahdollistaa myös heikkokuuloisten henkilöiden aktiivisen osallistumisen, Polku sanoo.

Tutkimusaineistona käytettiin kaksivuotisen ”Life-Space Mobility in Old Age”(LISPE) -seurantatutkimuksen aineistoa, johon osallistui yhteensä 848 iältään 75–90-vuotiaista henkilöä. Tutkimus toteutettiin osana Suomen Akatemia rahoittamaa hanketta ”Kuulo, muisti ja hyvinvointi: meluisan ympäristön asettamat haasteet iäkkäille henkilöille”. Lisäksi väitöskirjatyötä rahoittivat Kuuloliitto, Juho Vainion säätiö ja Suomen Kulttuurirahasto.

Julkaisutiedot:

Polku, Hannele. Associations of hearing difficulties, life-space mobility, quality of life and depressive symptoms among older adults. Tutkimus on julkaistu Jyväskylän yliopiston väitöstutkimusten sarjassa JYU Dissertations, numero 221, Jyväskylä 2020. ISBN 978-951-39-8165-5 (PDF), URN: ISBN: 978-951-39-8165-5, ISSN 2489-9003. Pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8165-5 ja suora Jyxin osoite on https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68971.

Linkki etäväitöksen seuraamiseen: https://jyufi.zoom.us/j/65222134557
Or an H.323/SIP room system:
H.323: 109.105.112.236 or 109.105.112.235
Meeting ID: 652 2213 4557
SIP: 65222134557@109.105.112.236 or 65222134557@109.105.112.235

Kustoksen puhelinnumero, johon mahdolliset väitöksen jälkeiset kysymykset soitetaan, on +358 40 805 3590.

Hannele Polku kirjoitti ylioppilaaksi Pielaveden lukiosta vuonna 1997. Hän on valmistunut psykologian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2003 ja on työskennellyt alan tehtävissä valmistumisesta lähtien. Terveystieteiden maisteriksi Polku valmistui Jyväskylän yliopistosta vuonna 2013, jonka jälkeen hän työskenteli tohtorikoulutettavana liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Gerontologian tutkimuskeskuksessa, Jyväskylässä. Vuodesta 2016 alkaen Hannele Polku on työskennellyt psykologina Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluissa.

Lisätietoja
Hannele Polku
TtM, PsM
Liikuntatieteellinen tiedekunta
hannele.polku@gmail.com

 

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae