Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Sosioekonominen asema on yhteydessä terveyseroihin myös viimeisinä elinvuosina

Sosioekonominen asema on yhteydessä myös hyvin iäkkäiden ihmisten terveyteen ja toimintakykyyn. Tämä käy ilmi Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön ja gerontologian tutkimuskeskuksen Tervaskannot 90+ -tutkimuksen tuloksista.

Tutkimus perustuu vuonna 2010 tehtyyn postikyselyyn, johon osallistui lähes 1 300 tamperelaista 90–107-vuotiasta miestä ja naista. Tutkimuksessa tarkasteltiin koulutusasteen ja ammattiaseman yhteyttä fyysiseen toimintakykyyn, itsearvioituun terveyteen ja sairastavuuteen. Tulokset osoittavat, että työntekijäammateissa toimineilla sekä vähemmän kouluttautuneilla on huonompi toimintakyky kuin toimihenkilöillä ja korkeasti kouluttautuneilla. Tulokset olivat samansuuntaiset myös sairastavuudessa ja itsearvioidussa terveydessä, vaikkakin yhteys sosioekonomiseen asemaan oli heikompi.

Sosioekonomisen aseman mukaiset terveyserot on tunnistettu hyvin nuoremmissa ikäryhmissä. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että erot säilyvät viimeisiin elinvuosiin saakka sekä miehillä että naisilla.

Lisätietoja:

Tohtoriopiskelija Linda Enroth, 040-1901647, linda.enroth@uta.fi

Terveystieteiden yksikkö ja Gerontologian tutkimuskeskus,

Tampereen yliopisto

Enroth L, Raitanen J, Hervonen A, Jylhä M. Do Socioeconomic Health Differences Persist in Nonagenarians? The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences 2013; 68 (5), 837-847.

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae