Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Iäkkäiden liikkumiskyvyn ongelmien taustalla heikentynyt tasapainon varmuus

Kaatuminen ja sen aiheuttama vamma heikentävät iäkkään henkilön koettua tasapainon varmuutta ja lisäävät kaatumisen pelkoa, toteaa tutkijatohtori Erja Portegjis, Gerontologian tutkimuskeskuksen ja Keski-Suomen keskussairaalan yhteistyössä toteutuneessa tutkimuksessa.

Kaatuminen ja sen aiheuttama vamma heikentävät iäkkään henkilön koettua tasapainon varmuutta ja lisäävät kaatumisen pelkoa. Niillä yli 60-vuotiailla lonkkamurtuman kokeneilla henkilöillä, joilla oli heikentynyt tasapainon varmuus, oli myös vaikeuksia ulkona liikkumisessa ja porraskävelyssä. He myös selviytyivät huonommin kävely- ja tasapainotesteistä verrattuna niihin, joilla tasapainon varmuus oli parempi. Tämä kävi ilmi Gerontologian tutkimuskeskuksen ja Keski-Suomen keskussairaalan yhteistyössä toteutuneessa tutkimuksessa.

Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 130 kotona itsenäisesti asuvaa henkilöä, jotka olivat kokeneet lonkkamurtuman kaatumistapaturman seurauksena. Koettu tasapainon varmuus mitattiin ABC (Activity-specific Balance Confidence) kyselylomakkeella.

–      Tutkittavaa pyydettiin arvioimaan, kuinka varma hän on siitä, että selviää erilaisista arkisista tehtävistä ilman horjahtamista tai kaatumista, kertoo tutkijatohtori Erja Portegijs.

Liikkumiskyvyn palautumiseen tarvitaan tehostettua kuntoutusta

Lonkkamurtuman jälkeen liikkumiskyky jää usein heikoksi eikä palaudu entiselle tasolleen. Liikkumiskyvyn palautuminen on ensiarvoisen tärkeää päivittäisistä tehtävistä suoriutumisen kannalta. Tällä tavalla voidaan mahdollisesti ehkäistä avun tarvetta arjessa tai jopa laitoshoitoon joutumista.

–      Koetun tasapainon varmuuden selvittäminen on yksinkertaista. Menetelmää voitaisiin hyödyntää terveydenhuollon seulonnassa. Heikentyneestä tasapainon varmuudesta kärsivien henkilöiden tunnistaminen mahdollistaa tehostettujen kuntoutustoimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen liikkumiskyvyn ongelmien ehkäisemiseksi, Portegijs toteaa.

Tutkimustulokset on julkaistu kansainvälisessä  Archives of Physical Medicine and Rehabilitation -tiedejulkaisussa joulukuussa 2012. Tutkimusta rahoittivat Opetus- ja Kulttuuriministeriö, Kela, Juho Vainion Säätiö ja Suomen Kulttuurirahasto.

Gerontologian tutkimuskeskus GEREC on Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen tutkimuskeskus, joka tuottaa uutta tieteellistä tietoa ikääntymisestä, osallistuu yliopistokoulutukseen ja vahvistaa alan asiantuntemusta.

Portegijs E, Edgren J, Salpakoski A, Kallinen M, Rantanen T, Alen M, Kiviranta I, Sihvonen S, Sipilä S. Balance confidence was associated with mobility and balance performance in older people with fall-related hip fracture: A cross-sectional study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2012;93:2340-2346. doi: 10.1016/j.apmr.2012.05.022

Linkki artikkeliin:

http://www.archives-pmr.org/article/S0003-9993%2812%2900401-7/abstract

Lisätietoja:

Tutkijatohtori Erja Portegijs, p. 040 481 4347, erja.portegijs@jyu.fi

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae