Siirry pääsisältöön

Avoin työpaikka: Apurahatutkija

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on haettavana apurahatutkijan tehtävä alkaen 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan.

Apurahatutkijan tehtävä liittyy yliopistotutkija Elina Sillanpään johtamaan ja Juho Vainion säätiön rahoittamaan projektiin ”Lapsuuden ja nuoruuden elintapojen, sosioekonomisen aseman ja hyvinvoinnin merkitys biologisessa ikääntymisessä”. Työssä käytetään sekä suomalaisen kaksoskohortin (www.kaksostutkimus.helsinki.fi) että Estrogeeni, vaihdevuodet ja toimintakyky (ERMA) tutkimuksen aineistoja, joista on tuotettu biologista ikää mittaavat ns. epigeneettiset kellot.

Apurahatutkijan tehtävänä on väitöskirjasuunnitelman ja -tutkimuksen tekeminen ja raportoiminen sekä jatkokoulutukseen liittyvien opintojen suorittaminen. Väitöskirjatyö tehdään yhteistyössä Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) kanssa. Väitöskirjatyön ohjaajina toimivat projektin johtaja sekä Akatemiatutkija Miina Ollikainen (FIMM). Valittavan henkilön toivotaan työskentelevän neljän vuoden väitöskirjatyön aikana jaksoja sekä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa että Suomen molekyylilääketieteen instituutissa Helsingissä.

Kelpoisuusvaatimukset:

Hakijalta edellytetään maisterin tutkintoa tilastotieteessä, bioinformatiikassa, liikuntatieteissä, terveystieteissä, biologiassa tai muulta soveltuvalta alalta. Laboratoriokokemus ja/tai kokemus tilastollisesta mallintamisesta ja ohjelmista katsotaan eduksi.

Valittavan henkilön tulee täyttää jatkotutkinnon kelpoisuusvaatimukset ja hakea jatko-opinto-oikeus Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Häneltä edellytetään sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa jatko-opinto-oikeudelle asetettujen vaatimusten mukaisesti. Tehtävää voivat hakea myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat, joiden maisterin tutkinto on hakuvaiheessa vielä kesken.

Työskentely mahdollistetaan alkuvaiheessa erikseen sovittavalla apurahalla, jonka suuruus on noin 1900€/kk (sisältäen mahdolliset MYEL-maksut). Myöhemmin tehtävä on mahdollista muuttaa tohtorikoulutettavan työsuhteeksi, jolloin palkkauksessa noudatetaan yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöiden tehtävien vaativuus- ja suoritustasoja. Väitöskirjatyöhön valittavan henkilön rahoitus on tällä hetkellä turvattu ensimmäiseksi kolmeksi vuodeksi.

Hakemukseen tulee liittää:

  1. Vapaamuotoinen hakemus/motivaatiokirje, josta ilmenee hakijan kiinnostus tehtävää kohtaan sekä ansiot ja 1-2 suosittelijan nimet ja yhteystiedot.
  2. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje).
  3. Tutkintotodistukset sekä kopio opintosuoritusotteesta.
  4. Muut mahdolliset hakijan eduksi luettavat julkaisut ja/tai projektiraportit yms.

Suomen tai englanninkielinen hakemus liitteineen tulee toimittaa 15.2.2019 mennessä postitse osoitteeseen: Elina Sillanpää, PL 35 (VIV) 40014 Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja antavat yliopistotutkija Elina Sillanpää, elina.sillanpaa@jyu.fi ja Akatemiatutkija Miina Ollikainen, miina.ollikainen@helsinki.fi

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae