Siirry pääsisältöön

Professori Marja Jylhä EU:n ikäohjelman ohjausryhmään

Joint Programming -työn tavoitteena on lisätä tutkimus- ja tutkimusrahoitusyhteistyötä Euroopassa muutamilla yhteiskunnallisesti tärkeillä avainalueilla.

Professori Marja Jylhä on valittu väestöllistä muutosta ja ikääntymistä koskevan yhteisen ohjelmasuunnittelualoitteen  More Years, Better Lives tieteelliseen ohjausryhmään. EUn komission käynnistämän Joint Programming -työn tavoitteena on lisätä tutkimus- ja tutkimusrahoitusyhteistyötä Euroopassa muutamilla yhteiskunnallisesti tärkeillä avainalueilla.

More Years, Better Lives -aloitteessa on mukana 13 Euroopan maata. Tieteellinen ohjausryhmä koordinoi työryhmissä tapahtuvaa valmistelutyötä ja laatii sen perusteella tutkimusohjelman.

Marja Jylhä on Tampereen yliopiston gerontologian professori ja Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen yhteisen gerontologian tutkimuskeskuksen johtaja.  Hän on aiemmin toiminut muun muassa tieteellisen neuvoston puheenjohtajana FUTURAGE-hankkeessa, joka laati viime lokakuussa valmistuneen vanhenemistutkimuksen eurooppalaisen tiekartan.

– Joint Programming -hankkeen erityinen idea on vaikuttaa mukana olevien maiden kansalliseen tutkimuspolitiikkaan niin että vanhenemisen haasteet otetaan järkevästi huomioon, sanoo Marja Jylhä.

– Tutkimus tarvitsee rahoitusta, aineistojen yhteiskäyttöä pitää helpottaa ja infrastruktuureja vahvistaa. Eurooppa on väestön vanhenemisen edelläkävijä maailmassa ja Suomella on hyvä kilpailuasema muun muassa hienojen väestöaineistojen ja tilastojen ansiosta. Yhdysvaltoihin verrattuna eurooppalainen tutkimusyhteisö ja sen  rahoitusmahdollisuudet ovat kuitenkin vielä aika hajanaisia.

JPI:n valmistelutyöryhmissä ovat mukana Gerontologian tutkimuskeskuksen piiristä myös gerontologian professori Taina Rantanen Jyväskylän yliopistosta ja terveystaloustieteen professori Pekka Rissanen Tampereen yliopistosta.

More Years, Better Lives -ohjelmasuunnittelualoite

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae