Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Autonomian tunne ja fyysinen suorituskyky määrittävät iäkkäiden henkilöiden elinpiiriä

Autonomian tunne ja fyysinen suorituskyky määrittävät iäkkäiden henkilöiden elinpiiriä. Tämä todettiin Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa toteutetussa tutkimuksessa. Tutkimukseen osallistui 848 yli 75-vuotiasta henkilöä, jotka asuivat itsenäisesti Jyväskylän ja Muuramen alueella.

Elinpiiri on uusi tapa kuvata henkilön osallistumismahdollisuuksia. Sillä tarkoitetaan aluetta, jolla henkilö päivittäin liikkuu, ilman kulkuvälinettä tai sen avulla. Pienimmillään se saattaa muodostua yhdestä huoneesta. Liikkuminen ulkona ja oman kaupunginosan tai kaupungin ulkopuolella kasvattaa elinpiiriä ja vaikuttaa siten myös henkilön elämänlaatuun.

Autonomian tunteella tarkoitetaan kokemusta oman elämän hallinnasta. Fyysiset rajoitukset saattavat heikentää mahdollisuuksia osallistua kodin ulkopuolisiin aktiviteetteihin. – Myös esimerkiksi omaishoitajuus tai vaikkapa bussiyhteyksien tai oman auton puute saattavat vaikuttaa autonomian tunteeseen, tutkijatohtori Erja Portegijs selittää.

Henkilön käyttäytymiseen vaikuttavat sekä fyysinen suorituskyky että autonomian tunne.

– Tämä tarkoittaa, että meidän kannattaisi fyysisten tekijöiden lisäksi huomioida myös psykososiaaliset tekijät esimerkiksi terveydenhuollossa, kun tarkastellaan henkilön liikkumisen mahdollisuuksia, Portegijs esittää.

Tutkimustulokset on julkaistu alan kansainvälisessä tieteellisessä aikakauslehdessä Journal of the American Geriatrics Society, 21. maaliskuuta 2014.

Tutkimusta rahoittivat Suomen Akatemian Asumisen Tulevaisuus (ASU-LIVE) tutkimusohjelma sekä Opetus- ja Kulttuuriministeriö.

Gerontologian tutkimuskeskus GEREC on Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen tutkimuskeskus, joka tuottaa uutta tieteellistä tietoa ikääntymisestä, osallistuu yliopistokoulutukseen ja vahvistaa alan asiantuntemusta.

Lisätietoja:

Tutkijatohtori Erja Portegijs, puh. 040 481 4347, erja.portegijs@jyu.fi

Portegijs E, Rantakokko M, Mikkola TM, Viljanen A, Rantanen T. Association Between Physical Performance and Sense of Autonomy in Outdoor Activities and Life-Space Mobility in Community-Dwelling Older People. Journal of the American Geriatrics Society 2014 (early online). DOI: 10.1111/jgs.12763 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.12763/abstract;jsessionid=77F223ED24369314FB90B83139E0AB65.f03t03

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae