Siirry pääsisältöön

Maantieteelliset piirteet ja iäkkaiden henkilöiden liikkuminen ulkona (GEOage)

Maantieteelliset piirteet ja iäkkaiden henkilöiden liikkuminen ulkona (GEOage)

Ikääntyessä, fyysisellä aktiivisuudella, erityisesti kävelyllä, on suuri merkitys terveyden ylläpitämisessä. Rajoittamaton liikkuminen kotiympäristössä on edellytys ikääntyneiden henkilöiden autonomialle, osallistumiselle sekä elämänlaadulle. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ympäristön piirteiden merkitystä ikääntyneiden henkilöiden liikkumiselle ja fyysiselle aktiivisuudelle. Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tutkia miten iäkkäiden henkilöiden kokemukset ja toiminnot ovat yhteydessä heitä ympäröivään maailmaan.

Tutkimuksessa avoimia kartta-aineistoja jotka kuvaavat objektiivista ympäristöä liitetään ’Life-space mobility in old age’ (LISPE) –kohorttitutkimuksessa tutkittavilta kerättyihin tietoihin. LISPE –tutkimukseen osallistui 75-90-vuotiaita henkilöitä Jyväskylän ja Muuramen alueelta. Tutkimuksessa kerättiin tietoja mm. koetusta ympäristöstä, liikkumisen vaikeuksista ja fyysisestä aktiivisuudesta sekä myös terveydestä ja hyvinvoinnista. Tutkittavien osoitteet paikannettiin kartalle ja heidän lähiympäristöään tutkittiin paikkatietomenetelmiä käyttäen. Tutkimuksessa hyödynnetään olemassa olevia tietoja esimerkiksi maankäytöstä ja palvelujen tarjonnasta.

Kansanterveyden näkökulmasta on tärkeä tietää mitkä ympäristötekijät hankaloittavat ikääntyneiden henkilöiden liikkumista ja toisaalta motivoivat heitä liikkumaan. GEOage hankkeen tutkimustulokset voidaan hyödyntää tutkimuksen lisäksi myös mm. ympäristönsuunnittelussa, jotta voidaan kehittää kaiken ikäisille sopivia liikuntaympäristöjä.

Tutkimuksen rahoittaja

Opetus- ja Kulttuuriministeriö

Tutkijaryhmä

Vastuullinen tutkija

FT. Erja Portegijs erja.portegijs[at]jyu.fi, Gerontologian tutkimuskeskus, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Muu tutkimusryhmä

TtT. Merja Rantakokko, LitT. Béla Pavelka, DI. Kirsi E Keskinen, Prof. Taina Rantanen, Gerontologian tutkimuskeskus, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Prof. Kimmo Suomi, FM. Kirsi Vehkakoski, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Keskeisimmät julkaisut

Portegijs E, Keskinen KE, Tsai L-T, Rantanen T, Rantakokko M. Physical limitations, walkability, perceived environmental facilitators and physical activity of older adults in Finland. International Journal of Environmental Research and Public Health 2017;14:333.

Portegijs E, Rantakokko M, Viljanen A, Rantanen T, Iwarsson S. Perceived and objective entrance-related environmental barriers and daily out-of-home mobility in community-dwelling older people. Archives Gerontology and Geriatrics 2017;69:69-76.

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae