Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Elämäntavoitteet voivat tukea tai estää iäkkäiden liikunta-aktiivisuutta

Vaikka liikunnan harrastaminen voi merkittävästi edistää terveenä vanhenemista, monet iäkkäät ihmiset ovat melko passiivisia liikkujia. Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehdyn tutkimuksen mukaan yksi syy tähän voi löytyä iäkkäiden henkilökohtaisista tavoitteista.

– Havaitsimme, että ne iäkkäät naiset, joilla oli tavoitteita omaan tai toisten terveyteen tai itsenäiseen elämään liittyen, asettivat harvemmin liikunnan yhdeksi henkilökohtaisista tavoitteistaan. Vaikuttaa siis siltä, että kun elämäntilanne vaatii tavoitteiden suuntaamista omaan tai läheisen terveyteen tai kotona selviytymiseen, ei liikuntaan jakseta niin paljon panostaa, sanoo tohtorikoulutettava Milla Saajanaho Gerontologian tutkimuskeskuksesta.

Tutkimuksessa todettiin, että ne iäkkäät naiset, jotka olivat asettaneet liikunnan harrastamisen yhdeksi tavoitteekseen, olivat todennäköisemmin liikunnallisesti aktiivisia ja heillä myös liikunta-aktiivisuus säilyi korkeampana kahdeksan vuoden seurannan aikana. Sekä kulttuuriharrastuksiin että arkiaktiivisuuteen liittyvät tavoitteet lisäsivät edelleen korkean liikunta-aktiivisuuden todennäköisyyttä. Yleinen aktiivinen elämänote näyttääkin olevan hyödyllistä myös liikunta-aktiivisuuden kannalta.

– Kun iäkkäiden henkilöiden liikunta-aktiivisuutta pyritään lisäämään, tulisi aina huomioida heidän yksilöllinen elämäntilanteensa, joka saattaa vaatia suuntautumista moniin muihin asioihin liikunnan sijaan, Saajanaho toteaa.

Elämäntavoitteiden kokonaisuutta tarkasteltaessa voitaisiin löytää yksilöllisiä keinoja sisällyttää myös liikunta osaksi elämää.

–Ja kun niin monilla iäkkäillä on terveyteen liittyviä tavoitteita, olisi hyödyllistä muistuttaa, että pyrkimällä liikkumaan voi myös edistää terveyttä ja toimintakyvyn säilymistä, Saajanaho korostaa.

Tutkimus toteutettiin Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yhteisessä Gerontologian tutkimuskeskuksessa ja se on osa the Finnish Twin Study on Ageing -tutkimusta. Osallistujina oli 308 66–79 -vuotiasta naista.

Saajanaho M, Viljanen A, Read S, Rantakokko M, Tsai L-T, Kaprio J, Jylhä M, Rantanen T. Older women’s personal goals and exercise activity: an eight-year follow-up. J Aging Phys Activ. 2013 Aug 12. [Epub ahead of print]

Lisätietoja:

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae