Siirry pääsisältöön

Suomen Akatemialta rahoitusta 2 tutkijatohtorille

Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta rahoittaa syyskuun 2014 haun perusteella 17 uutta tutkijatohtoria. Jyväskylän yliopistoon Gerontologian tutkimuskeskukseen rahoitusta saatiin kahden uuden tutkijatohtorin projektiin.

Kilpailu rahoituksesta kiristyy vuosi vuodelta lisääntyneen hakemusmäärän ja vähentyneen tutkimusrahoituksen vuoksi. Rahoitusta saaneista noin 70 prosenttia oli naisia.

Tutkijatohtorin tehtävän tavoitteena on mahdollistaa lupaavimpien, äskettäin tohtorintutkinnon suorittaneiden tutkijoiden pätevöityminen ammattitutkijoiksi. Kolmivuotinen rahoitus vaihtelee 230 000 euron ja 280 000 euron välillä.

Merja Rantakokko tutkii ulkoympäristön piirteiden vaikutusta iäkkäiden ihmisten osallisuuteen, autonomian tunteeseen ja hyvinvointiin ja selvittää miten ympäristön piirteet selittävät toimintakyvyn ja osallistumismahdollisuuksien välistä yhteyttä.

Timo Törmäkankaan hankkeen otsikko on Polku- ja rakenneyhtälömalleja suuriulotteisten bioinformaatioaineistojen analysointiin iäkkäiden ihmisten tutkimuksessa. Projektissa yhdistetään molekyylitason tekijöiden aineistoja ja laaditaan vaikutusmekanismien tilastollisia malleja suurissa aineistoissa. Tutkimuksessa tuotettavien tilastollisten mallien avulla voidaan tuottaa tietoa, joka auttaa yksilökohtaisen lääkinnän ja hoitomuotojen kehittämisessä.

Lisätietoja:

Merja Rantakokko, puh. 040 805 3589, merja.rantakokko@jyu.fi
Timo Törmäkangas, puh. 040 805 3599, timo.tormakangas@jyu.fi

Suomen Akatemian johtava tiedeasiantuntija Aki Salo, p. 029 533 5104, aki.salo(at)aka.fi

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae