Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Ympäristön esteet heikentävät iäkkään ihmisen autonomiaa

Mitä haasteellisempi ympäristö, sen huonompi mahdollisuus elää elämää sellaisena kuin itse haluaa, tiivistää gerontologian dosentti Merja Rantakokko Jyväskylän yliopistosta uuden tutkimuksen tulokset.

Ympäristön piirteet vaikuttavat vahvasti iäkkäiden ihmisten toimintakykyyn, lisäten mm. ulkona liikkumisen pelkoa ja liikkumisvaikeuksien syntymisen riskiä. Ympäristön vaikutusta autonomian tunteeseen tai siinä tapahtuviin muutoksiin ei ole aiemmin tieteellisesti tutkittu. Autonomian tunteella tarkoitetaan tilaa, jossa ihminen pystyy itse määräämään omasta elämästään ja toimimaan siten ja silloin kuin itse haluaa.

– Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ympäristön merkitys autonomian tunteen heikkenemiseen on  yllättävän suuri. Henkilöillä, joiden ympäristössä oli paljon esteitä, autonomian tunne heikkeni huomattavasti enemmän kuin niillä, joilla esteitä ei ollut, kertoo Rantakokko.  Tällaisia esteitä ovat mm. kodin lähiympäristössä olevat liikkumisen esteet, kuten levähdyspaikkojen puute, pitkät etäisyydet palveluihin sekä katujen huono kunto.

– Kaikista yllättävin havainto oli se, että ympäristön vaikutus autonomian tunteen heikkenemiseen ei muuttunut vaikka otettiin huomioon liikkumiskyvyssä tapahtuvat muutokset sekä henkilön terveydentila. Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristö heikentää autonomiaa myös henkilöillä, joiden liikkumiskyky on edelleen hyvä, ja sen puolesta he kykenisivät osallistumaan kodin ulkopuolisiin askareisiin. Tästäkin huolimatta he kokevat, etteivät pysty määräämään omasta elämästään ja kodin ulkopuolella tapahtuvasta toiminnasta riittävällä tavalla, Rantakokko sanoo. 

Autonomian ylläpitäminen on maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yksi aktiivisena vanhenemisen tärkeimmistä tavoitteista. Tutkimus osoittaa, että keskittymällä ainoastaan iäkkäiden ihmisten toimintakykyyn ei autonomian tunnetta voida välttämättä parantaa, vaan myös ympäristön tulee tukea autonomista elämää.

Tutkimukseen osallistui 848 Jyväskylän ja Muuramen alueella asuvaa henkilöä, jotka olivat iältään 75-90-vuotiaita. Muutoksia autonomian tunteessa tutkittiin haastatteluin alkutilanteessa sekä kaksi vuotta myöhemmin. Tutkimus toteutettiin Gerontologian tutkimuskeskuksessa Jyväskylän yliopistossa vuosina 2012-2014. Tutkimuksen tulokset on julkaistu kansainvälisessä tieteellisessä aikakauslehdessä.

Lisätietoja:
Gerontologian dosentti, tutkijatohtori Merja Rantakokko, p. 040-8053589, merja.rantakokko@jyu.fi

Alkuperäisjulkaisu:
Rantakokko M, Portegijs E, Viljanen A, Iwarsson S, Kauppinen M, Rantanen T. Perceived environmental barriers to outdoor mobility and changes in sense of autonomy in participation outdoors among older people: A two-year follow-up study. Aging & Mental Health 2016. [E-pub ahead of print.] doi: 10.1080/13607863.2016.1159281

Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae