Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Kävelyn mukauttaminen auttaa iäkkäitä ylläpitämään laajaa elinpiiriä

Kävelyn mukauttaminen ei olekaan aina huono asia vaan saattaa auttaa iäkkäitä henkilöitä liikkumaan kodin ulkopuolella ja selviytymään ympäristössä olevista liikkumisen esteistä, kertoo gerontologian dosentti Merja Rantakokko Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksesta.

Kävelyn mukauttamisella tarkoitetaan sitä, että henkilö muuttaa toimintatapaansa, kuten pysähtyy lepäämään tai kävelee hitaammin kulkiessaan pitkiä matkoja. Tällaisia muutoksia on aiemmin pidetty lähinnä merkkeinä liikkumiskyvyn ja terveyden heikkenemisestä.

Toimivat ja esteettömät ympäristöt tukevat iäkkäiden ihmisten itsenäistä elämää, kun taas ympäristön esteet lisäävät riskiä liikkumisvaikeuksien syntymiseen. Tässä tutkimuksessa voitiin osoittaa, miten henkilön oma toiminta vaikuttaa riskin syntymiseen haasteellisessa ympäristössä.

– Kävelyn mukauttaminen pienensi huomattavasti ympäristön esteiden aiheuttamaa riskiä liikkumisvaikeuksien syntymiseen. Oman toiminnan modifiointi pienentää kuilua ympäristön haasteiden ja yksilön kykyjen välillä. Tieteellisesti tutkimuksen tulos on tärkeä, sillä aiemmissa tutkimuksissa ei ole pystytty yhtä selvästi osoittamaan yksilön kykyjen ja ympäristön asettamien vaatimusten tasapainotilaan vaikuttavia tekijöitä, Rantakokko selittää. 

Kävelyn mukauttamisella oli suuri merkitys myös elinpiirin laajuuteen. Elinpiirillä tarkoitetaan aluetta, jossa henkilö liikkuu päivittäisessä elämässään. Kunnon heiketessä monen ikääntyneen henkilön elinpiiri saattaa rajoittua vain kodin sisätiloihin. Henkilöt, jotka mukauttivat liikkumistaan, pystyivät ylläpitämään laajempaa elinpiiriä jopa vuoden pidempään verrattuna alaraajojen toimintakyvyltään vastaaviin henkilöihin, jotka eivät mukauttaneet toimintaansa ja jotka kokivat liikkumisessa vaikeuksia.

Laajan elinpiirin ylläpitäminen edistää hyvää elämänlaatua ja terveyttä, joten löydöksillä on laajempaakin merkitystä iäkkäiden ihmisten elämään. Erilaisten vaihtoehtoisten toimintatapojen tunnistaminen ja aktiivinen käyttöönotto voi olla tärkeä tekijä iäkkäiden ihmisten osallisuuden tukemisessa, mikä edistää itsenäistä kotona asumista.

Tutkimukseen osallistui 848 Jyväskylän ja Muuramen alueella itsenäisesti asuvaa henkilöä, jotka olivat tutkimuksen alkaessa 75-90-vuotiaita. Muutoksia liikkumiskyvyssä ja elinpiirissä seurattiin kahden vuoden ajan. Tutkimuksen tulokset on julkaistu korkeatasoissa kansainvälisissä tiedelehdissä.

Tutkimusta on rahoittanut Suomen Akatemia sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:
Gerontologian dosentti, Suomen Akatemian tutkijatohtori Merja Rantakokko, Gerontologian tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto. Puh. 040-8053589, merja.rantakokko@jyu.fi.

Julkaisut:

Rantakokko M, Portegijs E, Viljanen A, Iwarsson S, Rantanen T. Task Modifications in Walking Postpone Decline in Life-space Mobility among Community-Dwelling Older People: A two-year follow-up study. Journal of Gerontology: Medical Sciences 2017. E-pub ahead of print.

Rantakokko M, Portegijs E, Viljanen A, Iwarsson S, Rantanen T. Mobility modification alleviates environmental influence on incident mobility difficulty among community-dwelling older people: A two-year follow-up study. Plos One 2016. Apr 22;11(4):e0154396.

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae