Siirry pääsisältöön

GEREC-tutkijoille apurahoja Juho Vainion ja Paulon Säätiöiltä

Juho Vainion ja Paulon Säätiöt ovat myöntäneet GEREC-tutkijoille viisi apurahaa vuodelle 2020. Apurahan saavat Marko Korhonen, Inna Lisko, Saara Marttila ja Elina Sillanpää. Säätiöiden myöntämät apurahat ovat henkilökohtaisia apurahoja ja hankeapurahoja.

Juho Vainion Säätiö myöntää apurahoja Suomen kansanterveyttä ja terveitä elämäntapoja edistäviin tutkimuksiin ja terveyttä edistävään toimintaan. Tuen kohteita ovat erityisesti terveysliikunta, terveellinen ravitsemus, tupakoinnista ja alkoholin käytöstä johtuvien terveyshaittojen torjuminen sekä mielenterveyden ja ympäristöterveyden edistäminen. Vuodelle 2020 myönnettiin 74 apurahaa ja yhteensä yli 1,5 miljoonaa euroa.

Paulon Säätiö kantarahastosta myönnetään apurahoja lääketieteellisen tutkimustyön edistämiseen ja tukemiseen.  Lääketieteen apurahoja jaettiin vuodelle 2020 450 000 €.

Lue lisää:
http://juhovainionsaatio.fi/fi/2019/11/28/juho-vainion-saation-myonnetyt-apurahat-vuodelle-2020/
https://www.paulo.fi/sites/default/files/inline-files/Apurahat%202020%20kotisivulle%20PDF.pdf

GEREC-tutkijoille myönnetyt apurahat vuodelle 2020

Juho Vainion Säätiö

Korhonen Marko ja työryhmä (30 000 €)
Liikuntatieteiden tohtori, dosentti
Fyysisesti aktiivisen elämäntavan pitkäaikaisvaikutukset terveyteen ja toimintakykyyn ikääntyessä – seurantatutkimus
Gerontologian tutkimuskeskus, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto; Helsingin yliopisto, Kansanterveystieteen osasto; UKK-instituutti.

Lisko Inna (25 000 €)
FT
Life course perspective for physical and cognitive functioning: Unravelling the roles of psychosocial and biological factors
Gerontologian tutkimuskeskus, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Marttila Saara (25 000 €)
FT
Lapsuuden ja nuoruuden elintapojen ja ympäristön vaikutus biologiseen ikään ja sairastavuuteen keski-iässä
Gerontologian tutkimuskeskus ja Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, Kliinisen kemian osasto

Sillanpää Elina ja työryhmä (30 000 €)
LitT, dosentti
Lapsuuden ja nuoruuden elintapojen, sosioekonomisen aseman ja hyvinvoinnin merkitys biologisessa ikääntymisessä
Gerontologian tutkimuskeskus, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto; Suomen molekyylilääketieteen instituutti

Paulon Säätiö

Marttila Saara (30 000 €)
FT
Measures of biological age predicting health and disease in mid-life
Gerontologian tutkimuskeskus ja Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, Kliinisen kemian osasto

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae