Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Asiointi kodin ulkopuolella edistää ikääntyneen fyysistä aktiivisuutta

Iäkkäiden henkilöiden fyysistä aktiivisuutta voidaan lisätä kehottamalla iäkkäitä lähtemään ulos kodistaan, yliopistotutkija Erja Portegijs selvitti. Jyväskylän yliopistossa Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehty tutkimus osoittaa, että iäkkäiden henkilöiden fyysinen aktiivisuus on suurempi päivinä, jolloin henkilö lähtee kotoa ja käy kauempana kuin vain naapurustossa kuin päivinä, jolloin hän pysyttelee kotinsa läheisyydessä.

Fyysinen aktiivisuus tai liikkuminen on tärkeä terveyden ja toimintakyvyn säilymisen kannalta. Ikääntyneillä henkilöillä kävely on tärkein liikkumisen muoto. – Odotuksemme mukaisesti henkilöt liikkuivat enemmän päivinä, joina he kävivät kaupungilla verrattuna päiviin, joina he pysyivät kotona tai omassa naapurustossa, Portegijs sanoo.

Kun henkilö lähtee pidemmälle, esimerkiksi kunnan ulkopuolelle, hän todennäköisemmin liikkuu autolla. – Tutkimustuloksemme osoittavat kuitenkin, että iäkkäiden henkilöiden liikkumaton eli inaktiivisuusaika oli lyhyempi päivinä, joina he kävivät kunnan ulkopuolella verrattuna siihen, että he pysyttelivät omassa naapurustossaan, Portegijs selittää. Tämä on tärkeä löytö, sillä viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että sekä fyysisen aktiivisuuden lisääminen että inaktiivisuusajan lyhentäminen vaikuttavat positiivisesti henkilön terveyteen.

Ulos kodista lähdetään eri syistä. Esimerkiksi ystävien tapaaminen ja kaupassa käynti, vaikka siihen käytettäisiin autoa, saattavat vähentää henkilön inaktiivisuusaikaa ja mahdollisesti jopa lisätä hänen fyysistä aktiivisuuttaan. – Koska kaikki eivät innostu liikuntaharrastuksista, fyysistä aktiivisuutta voitaisiin mahdollisesti edistää myös tukemalla iäkkäiden henkilöiden itsenäistä asiointia tai kodin ulkopuolella tapahtuviin harrastuksiin osallistumista, Portegijs ehdottaa. – Tarvitaan kuitenkin vielä seurantatutkimuksia, jotta ymmärretään, mitä tapahtuu terveydelle, kun asiointiin ja osallistumiseen kannustetaan.

Tutkimukseen osallistui 174 iäkästä miestä ja naista, jotka asuivat itsenäisesti Jyväskylän ja Muuramen alueella. Tutkittavat pitivät 4-7 päivän aikana aktiivisuusmittaria ja kirjoittivat päiväkirjaansa missä he liikkuivat. Tutkimustulokset on julkaistu avoimessa kansainvälisessä tieteellisessä aikakauslehdessä PLOS ONE, 7. elokuuta 2015.

Tutkimusta rahoittivat Suomen Akatemian Asumisen Tulevaisuus (ASU-LIVE) tutkimusohjelma sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Gerontologian tutkimuskeskus GEREC on Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen tutkimuskeskus, joka tuottaa uutta tieteellistä tietoa ikääntymisestä, osallistuu yliopistokoulutukseen ja vahvistaa alan asiantuntemusta.

Lisätietoja: Yliopistotutkija Erja Portegijs, puh. 040 481 4347, erja.portegijs@jyu.fi

Portegijs A, Tsai L-T, Rantanen T, Rantakokko M. Moving through Life-Space Areas and Objectively Measured Physical Activity of Older People. PLOS ONE August 7, 2015. http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0135308

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae