Siirry pääsisältöön
Liikunnalla Ja Painonhallinnalla Mahdollista Alentaa Syöpäriskiä

Liikunnalla ja painonhallinnalla mahdollista alentaa syöpäriskiä

Jyväskylän yliopiston yhteistyötutkimus osoittaa aikuisiän kehonpainon sekä fyysisen aktiivisuuden olevan yhteydessä Lynchin oireyhtymää kantavien ihmisten syöpään sairastumisikään. Lynchin oireyhtymä on periytyvä syöpäalttiusoireyhtymä, joka lisää riskiä useille eri syöville. Valtaosa sairastuu yhteen tai useampaan syöpään elämänsä aikana. Elämäntavat voivat vaikuttaa syöpään sairastumiseen ja sairastumisikään, mutta aihetta on tutkittu vielä niukasti. Tutkijat suosittelevat, että elintapojen seuranta yhdistettäisiin osaksi riskiryhmien seulontakäyntejä.

Valtaosa Lynchin oireyhtymän syövistä on paksu- ja peräsuolensyöpiä, mutta naisilla myös kohdunrungon syövät ovat erittäin yleisiä.

– Elintavat ja niiden yhteys syöpään sairastumiseen voi olla erilainen miehillä ja naisilla johtuen mm. fysiologisista eroista kuten erilaisesta kehonkoostumuksesta ja sen muutoksista ikääntymisen aikana. Näiden tekijöiden vuoksi mallinsimme syöpäriskiä erikseen miehillä ja naisilla, kertoo yliopistotutkija Timo Törmäkangas Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Tutkimustulosten mukaan yhden kilon painonnousu oli yhteydessä kaksi prosenttia korkeampaan miesten aikuisiän syöpäriskiin ja kolme prosenttia korkeampaan paksu- ja peräsuolensyöpäriskiin. Naisilla aikuisiän painonnousu ei ollut yhteydessä syöpään sairastumisikään.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että osallistuminen ohjattuun vapaa-ajan liikuntaan liittyi merkittävästi matalampaan miesten aikuisiän syöpäriskiin. Riski oli jopa 63 prosenttia matalampi verrattaessa miehiin, jotka harrastavat itsenäistä, ei-ohjattua vapaa-ajan liikuntaa. Liikunta-aktiivisuus laski miehillä seurantajakson aikana, ja 50 ikävuoteen mennessä enää hyvin harva tutkittavista miehistä osallistui ohjattuun liikuntaan. Suurempi osuus naisista osallistui ohjattuun liikuntaan, mutta heillä aikuisiän liikunnan ja syöpäriskin välillä ei havaittu yhteyttä.

Tulokset viittaavat siihen, että elinikäinen liikunta voi vähentää Lynchin oireyhtymää kantavien miesten riskiä sairastua syöpään nuorella iällä.

– Naisten ja miesten vapaa-ajan liikunnan harrastaminen eroaa jonkin verran. Aikaisemman tutkimuksen mukaan miehet harrastavat nuorena enemmän kovatehoista liikuntaa, jonka he usein lopettavat. Naisilla on sen sijaan havaittu kertyvän erityisesti keski-iässä enemmän matalatehoista vapaa-ajan aktiivisuutta. Tutkimusta liikunnan määrän ja intensiteetin vaikutuksista syöpien ilmenemiseen riskiryhmillä kaivataan vielä merkittävästi lisää, huomauttaa väitöskirjatutkija Tero Sievänen Gerontologian tutkimuskeskuksesta liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Laaja tutkimusyhteistyö ja -aineisto mahdollisti pitkän seurannan

Tutkimus toteutettiin yhteistyönä Jyväskylän yliopiston, Helsingin yliopiston sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Syöpäriskiä tutkittiin aikuisiän aikana. Tiedot syövistä saatiin kansallisesta Lynchin oireyhtymän seurantarekisteristä ja elämäntapatiedot kerättiin erillisellä Jyväskylän yliopistossa toteutetulla kyselytutkimuksella.

– Aineiston tarkastelun etuna oli mahdollisuus mallintaa syöpäriskiä suhteessa tutkittavien painon ja liikuntaharrastuksen kymmenvuosittaisiin vaihteluihin jopa 60 vuoden ajalta. Toisaalta elämäntapatiedot kerättiin taaksepäin muisteltuina syöpädiagnoosin jälkeen, mikä saattaa asettaa rajoituksia tulosten tulkinnalle, Törmäkangas toteaa.

Elintapojen seuranta kannattaisi yhdistää osaksi riskiryhmien seulontakäyntejä. Tällöin kertyisi luotettavampaa tietoa elintapojen vaikutuksista sairastavuuteen. Eri elintavat kasaantuvat väestössä siten, että henkilöillä on tyypillisesti useita terveydelle edullisia tai haitallisia tapoja. Elintavat myös muuttuvat iän ja elämäntilanteiden mukana.

– Elintapojen merkitys sairauksien kehittymiseen todennäköisesti vaihtelee eri-ikäisillä henkilöillä. Niiden merkitys saattaa myös korostua korkean syöpäriskin henkilöillä. Kattavamman seurantatiedon kertyminen helpottaisi elintapojen ja sairauksien välisten yhteyksien tutkimista, Sievänen toteaa.

Tutkimusprojektia on rahoittanut Suomen Akatemia, Emil Aaltosen säätiö, Suomen Lääketieteen säätiö, Sigrid Juseliuksen säätiö, Instrumentarium Tiedesäätiö sekä Jane ja Aatos Erkon säätiö.

Alkuperäinen tutkimusartikkeli:

Sievänen, T.; Törmäkangas, T.; Laakkonen, E.K.; Mecklin, J.-P.; Pylvänäinen, K.; Seppälä, T.T.; Peltomäki, P.; Sipilä, S.; Sillanpää, E. Body Weight, Physical Activity, and Risk of Cancer in Lynch Syndrome. Cancers 2021, 13, 1849.

Lisätietoja:

  • Väitöskirjatutkija Tero Sievänen, tero.o.sievanen@jyu.fi, 050 5736640
  • Yliopistotutkija Timo Törmäkangas, timo.tormakangas@jyu.fi, 040 8053599

Kuva: Jyväskylän yliopisto

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae