Siirry pääsisältöön

Liikunnan harrastaminen ylläpitää lihasmassaa sekä mielen hyvinvointia vaihdevuosien aikana

Laaja keski-ikäisiä naisia koskeva tutkimus osoittaa, että vaihdevuosien edetessä lihasmassa alenee ja luuntiheys heikkenee. Korkea fyysisen aktiivisuuden taso kuitenkin ylläpitää erityisesti lihasten massaa silloin, kun siirrytään esivaihdevuosista vaihdevuosien jälkeiseen aikaan. Runsas fyysinen aktiivisuus kytkeytyi myös vähäisempiin masentuneisuuden tuntemuksiin sekä korkeampaan elämään tyytyväisyyteen ja positiivisten tunteiden määrään.

Vaihdevuosiin liittyvien hormonaalisten muutosten on tiedetty olevan yhteydessä luun heikkenemiseen, mutta lihasmassan osalta tutkimustieto on selvästi vähäisempää ja osittain ristiriitaista. Naisten vaihdevuosia tutkitaan laajasti Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan Gerontologian tutkimuskeskuksessa.

– Tutkimuksemme mukaan lihaskudos käyttäytyy luukudoksen kaltaisesti vaihdevuosien etenemisen aikana. Eli myös lihasmassa näyttäisi vähenevän naisilla siirryttäessä esivaihdevuosista vaihdevuosien jälkeiseen aikaan, liikuntagerontologian professori Sarianna Sipilä kertoo.

Tulosten mukaan liikunnan harrastaminen näyttäisi olevan erityisen hyödyllistä vaihdevuosissa olevien naisten lihasmassan säilymisen kannalta. Luuston osalta tilanne ei ole aivan yhtä selvä.

– Säännöllinen liikunnan harrastaminen useita kertoja viikossa on luultavasti tehokkain keino ikääntymisen mukanaan tuoman lihasmassan vähenemisen ja lihasheikkouden ennaltaehkäisyssä, Sipilä korostaa.

Luuston terveyden kannalta hyödyllisintä olisi saavuttaa mahdollisimman suuri luun massa jo nuoruuden ja varhaisen aikuisuuden aikana. Tämä jälkeen luun massan ylläpitämisen kannalta on keskeistä luustoa kuormittavaa liikuntaa, esimerkiksi erilaisia hyppyjä ja suunnanmuutoksia sisältävä liikuntaa, tanssia ja kuntosaliharjoittelua sekä riittävä kalsiumin ja D-vitamiinin saanti.

Liikunnalla on yhteyttä myös mielen hyvinvointiin

– Menopaussin myöhäisessä vaiheessa olevilla naisilla havaittiin enemmän masentuneisuuden tuntemuksia kuin menopaussin varhaisessa ja siirtymävaiheessa olevilla naisilla. Toisaalta eri menopaussivaiheessa olevien naisten välillä ei ollut eroja elämään tyytyväisyydessä ja koetuissa positiivisissa tunteissa, kertoo tohtorikoulutettava Dmitriy Bondarev.

Fyysinen aktiivisuus liittyi mielen hyvinvointiin kaikissa menopaussivaiheissa olevilla naisilla.

– Fyysisesti aktiivisilla naisilla oli vähemmän masentuneisuutta ja enemmän positiivisia tunteita, ja he olivat tyytyväisempiä elämäänsä kuin vähän liikkuvat naiset. Mielen hyvinvoinnin kannalta onkin tärkeää, että vaihdevuosi-ikäiset naiset ovat fyysisesti aktiivisia, Dmitriy Bondarev sanoo.

Tutkimukset ovat osa laajempaa Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen ja liikuntatieteellisen tiedekunnan Estrogeeni, vaihdevuodet ja toimintakyky eli ERMA-tutkimusta, jota johtaa Akatemiatutkija Eija Laakkonen. Tutkimukseen osallistui yli 1000 47–55 -vuotiasta naista. Tutkimusprojektia on rahoittanut Suomen Akatemia ja Euroopan Komissio.

Alkuperäiset artikkelit:

Sipilä S, Törmäkangas T, Sillanpää E, Aukee P, Kujala UM, Kovanen V, Laakkonen E. Muscle and bone mass in middle‐aged women: role of menopausal status and physical activity. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle (2020) Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/jcsm.12547

Bondarev D., Sipila S., Finni T., Kujala U. M., Aukee P., Laakkonen E. K., Kovanen V., Kokko K. The role of physical activity in the link between menopausal status and mental well-being. Menopause. Volume 27 (4). 2020. Published ahead of print.

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae