Siirry pääsisältöön

Avoin työpaikka: Tutkijatohtori, HDL-partikkelin molekyylibiologia

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.

Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on haettavana

tutkijatohtorin tehtävä, HDL-partikkelin molekyylibiologia 1.9.2020 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, noin neljän vuoden määräajaksi.

Etsimme tutkimusryhmäämme motivoitunutta asiantuntijaa tutkimaan vaihdevuosien hormonimuutoksen, fyysisen suorituskyvyn ja fyysisen aktiivisuuden vaikutuksia lipoproteiinikompleksi HDL:n rakenteeseen ja toimintaan. Tutkijatohtori työskentelee Suomen Akatemian rahoittamassa MATCH-hankkeessa Gerontologian tutkimuskeskuksessa (GEREC) ja liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Jyväskylän yliopistossa. MATCH (Menopause-Associated differences in Transporter Complex HDL’s composition and function) -hanke pohjautuu aiemmin kerättyihin ERMA– ja EsmiRs-tutkimusaineistoihin ja edelleen syventää naisten ikääntymisen biologiseen ymmärrykseen tähtäävää GEREC:n ja liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuslinjaa.

GEREC on Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen monitieteinen vanhenemisen ja ikääntyvän yhteiskunnan tutkimuksen yhteenliittymä. Tutkimuskeskus tuottaa tietoa ikääntyvien ihmisten elämästä, terveydestä ja toimintakyvystä – tavoitteena lisätä ymmärrystä täysipainoisen elämän mahdollisuuksista eri ikävaiheissa. GEREC osallistuu lisäksi tieteelliseen jatkokoulutukseen ja lisää ikääntymisen asiantuntijuutta yhteiskunnassa. GEREC toimii Jyväskylän yliopistossa osana liikuntatieteellistä tiedekuntaa, johon on keskitetty koko maan liikuntatieteiden yliopistotasoinen koulutus ja tutkimus. Tiedekunnassa on liikunta- ja terveystieteiden koulutusalat. GEREC:n lisäksi tiedekunnassa toimivat Neuromuscular Research Center ja Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksessa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tutkijatohtorin tehtävät edellyttävät hyvää englannin kielen taitoa, kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa.

Tutkijatohtorilta edellytetään avoinna olevaan tehtävään soveltuvaa tohtorin tutkintoa (esim. solu- ja molekyylibiologia, biokemia, genetiikka, bioinformatiikka). Tutkijatohtorin tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää vahvaa solu- ja molekyylibiologista tai molekyyligeneettistä menetelmäosaamista ja hyviä akateemisia suullisia ja kirjallisia kommunikointitaitoja englannin kielellä. Tehtävässä painottuvat oman tutkimusprojektin suunnitelmallinen toteutus, analysointi ja julkaiseminen sekä muut tutkimustehtävät osana EsmiRs-tutkimusryhmää, jota johtaa akatemiatutkija Eija Laakkonen. Eduksi katsotaan bioinformatiikkaa soveltavien analyysimenetelmien osaaminen, monipuolinen kokemus erilaisten solu- ja kudosnäytteiden parissa työskentelystä sekä rasva-aineenvaihduntaan tai lipoproteiineihin liittyvä tutkimuskokemus.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5 (2935,55 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Alkupalkkasi on noin 3300–4000 euroa kuukaudessa riippuen aiemmasta osaamisestasi ja kokemuksestasi.

Tehtävään ensimmäistä kertaa valittaessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa akatemiatutkija Eija Laakkonen, eija.k.laakkonen@jyu.fi, +358408053588.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan TENK:n ansioluettelomalli (kts. ohje www.tenk.fi). Liitä mukaan kahden akateemisen suosittelijan yhteystiedot.

2) Numeroitu julkaisuluettelo.

3) Lyhyt kirjallinen selostus hakijan aiemmasta tieteellisestä tutkimuksesta ja kansainväliseen toimintaan liittyvistä ansioista, opetustoiminnasta ja muista ansioista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa tehtävään.

4) Lyhyt motivaatiokirje, sisältäen omat tutkimusintressit.

Hakemus tulee jättää viimeistään 2.8.2020 sähköisellä hakulomakkeella. Hakijoita pyydetään varautumaan (zoom tai vastaava) haastatteluun viikolla 32.

 

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae