Siirry pääsisältöön

Tutkimusjulkaisu: Vanhenemisvauhti löytyy DNA-ketjuista

Solujen perintöainesta suojaavat telomeerit selittävät, miksi liikkumiskyky heikkenee yksilöllisesti ikäännyttäessä, kertoo Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen uusi tutkimusjulkaisu.

Kalenteri-ikä selittää vain osan vanhenemisprosessin etenemisestä. Yksi selitys sille, miksi vanhenemistahti vaihtelee, piilee telomeereissä. Ihmisen perintöaines eli DNA sijaitsee kromosomeissa, jotka päättyvät telomeereiksi kutsuttuihin toistuviin DNA-ketjuihin. Jokaisen solun jakautumisen yhteydessä telomeerista irtoaa pieni pala ketjua. Kun telomeeriketju kuluu loppuun, perintöaines vaurioituu ja solu kuolee.

Telomeerien pituus määräytyy geneettisesti, mutta useat ympäristötekijät, stressi ja sairaudet ovat yhteydessä telomeerien lyhenemisnopeuteen. Toistaiseksi ei tiedetä, ovatko lyhyet telomeerit sairauksien syy vai seuraus.

”Halusimme selvittää, onko telomeerien pituudella yhteyttä kävelynopeuteen ja fyysiseen aktiivisuuteen. Vastaavanlaisia pitkiä seurantatutkimuksia on tehty vähän.” kertoo tutkijatohtori Elina Sillanpää. Tutkittavat, joilla oli pitkät telomeerit, olivat fyysisesti aktiivisempia tutkimuksen alussa eli keski-iältään 68-vuotiaina. Telomeerien pituus oli myös yhteydessä korkeampaan fyysiseen aktiivisuuteen 11 vuoden seurannan aikana. Yhteys telomeeripituuden ja kävelynopeuden välillä kolmen vuoden seurannassa ei ollut aivan yhtä vahva. ”Tulokset vahvistavat käsitystä, että telomeerien pituus ennustaa biologisia ikääntymismuutoksia” tulkitsee Sillanpää.

Tutkimuksen aineisto oli koottu osana Jyväskylän yliopiston The Finnish Twin Study on Aging -tutkimusta (n=386), joka käynnistyi vuonna 2000. Iäkkäitä kaksossiskoja seurattiin 11 vuoden ajan kyselytutkimuksin minkä lisäksi he osallistuivat laboratoriomittauksiin vuosina 2000 ja 2003.

Tutkimuksessa hyödynnettiin uutta tilastotieteellistä mallinnustapaa, jolla voidaan tutkia seurantatutkimuksesta pois jääneiden henkilöiden vaikutus tutkimustulokseen.  Iäkkäiden ihmisten tutkimuksissa terveyden heikkeneminen ja kuolleisuus, jotka johtuvat väistämättömistä ikääntymisen mukanaan tuomista muutoksista, johtavat lähes aina aineiston vinoutumiseen, sillä poisjäännin syy usein liittyy tutkittaviin vastemuuttujiin. ”Yleisesti käytössä olevat mallinnustavat, joissa puuttuvan tiedon oletetaan olevan sattumanvaraista, saattavat tuottaa ikääntyvien pitkittäistutkimuksissa harhaisia tutkimustuloksia.” kertoo mallinnuksesta vastannut tutkijatohtori Timo Törmäkangas.

Lisätietoja:  Tutkijatohtori Elina Sillanpää, puh. 050369 0624, elina.sillanpaa@jyu.fi

Alkuperäisjulkaisu: Sillanpää E, Törmäkangas T, Rantanen T, Kaprio J, Sipilä S. Does telomere length predict decline in physical functioning in older twin sisters during an 11-year follow-up? Age (Dordr). 2016 Apr;38(2):34. doi: 10.1007/s11357-016-9898-x. Epub 2016 Mar 4.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26940017

Tutkimusta on rahoittanut Suomen Akatemia.

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae